logo-pituach

אתרי הקורסים

לכל קורס הנלמד באוניברסיטה הפתוחה יש אתר באינטרנט. אתרי הקורסים פתוחים רק לסטודנטים הרשומים אליהם וניתן להתחבר אליהם באמצעות הקוד והסיסמה שקיבלת.
האתרים מאפשרים לקיים תקשורת שוטפת בין כל השותפים ללמידה ולהוראה בקורס: המנחה, מרכז ההוראה והסטודנטים.
באתר הקורס מתפרסמים חומרי עזר ללימוד, כגון: מצגות, עדכונים ליחידות הלימוד, תרגול נוסף, דוגמאות של מבחנים, משובים למטלות, חומרי העשרה ועוד. מאתר הקורס אפשר גם להיכנס למערכת המטלות המקוונת ולשלוח מטלות למנחה.
מומלץ להיכנס לאתר הקורס שאליו נרשמת כבר עם תחילת הסמסטר ולהתמצא בו. החומרים באתר עשויים להתעדכן במהלך הסמסטר ולכן רצוי להיכנס אליו לעיתים קרובות.
שימו לב: בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כלל הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עוברים לפורמט של למידה מקוונת. בשל המצב, קבוצת ההנחיה המקוונת בכל קורס תהיה פתוחה לכלל הסטודנטים הרשומים לאותו קורס, גם אם נרשמו לקבוצת הנחיה רגילה או מוגברת (שאינה מקוונת).

בהקשר של למידה מקוונת, כדאי לשים לב במיוחד לאפשרויות הבאות:

 • השתתפות במפגש החי - יש לבחור באייקון מפגש חי ביום ובשעה שנקבעו ופורסמו בלוח המפגשים. במסך שייפתח לחצו על כניסה למפגש החי. בפעם הראשונה שתתחברו תתבצע התקנה אוטומטית של תוכנת הזום באמצעותה מתקיים המפגש.
  קראו עוד על מערכת הזום ועל מה חשוב לשם לב כשמתחברים למפגש במערכת הזום.

  מועדי המפגשים החיים מפורסמים באתר ומומלץ לבדוק אותם מראש דרך האייקון לוח זמנים עבור מפגשים חיים.  

 • הקלטות השיעורים המקוונים - יש לבחור באייקון הקלטות וידאו כדי להגיע לספריית השיעורים המקוונים. לרוב, אלו מועלות לאתר מספר שעות או ימים לאחר המפגש החי. תוכלו לצפות בהן בכל זמן שתרצו.

 • חוברת הקורס וחומרי הקריאה - יש לבחור באייקון חוברת הקורס כדי להוריד את החוברת הדיגיטלית עם ההנחיות ללמידה בקורס ופירוט המטלות. כדי לצפות בחומרי הקריאה בקורס (מקראות, ספרים דיגיטלים או קוליים) יש לבחור באייקון חומרי קריאה.
  החומרים נגישים בכל עת ומכל מקום.

 • פורומים - תוכלו להיוועץ בסטודנטים אחרים ובצוות הקורס בכל סוגיה הנוגעת לתוכן הקורס, על ידי פרסום הודעה בפורומים ובקבוצות הדיון. 

 • פרטי קשר - בסרגל הימני של האתר תמצאו את הקישור לצוות הקורס. שם תמצאו את פרטי הקשר למנחה ולמרכז ההוראה בקורס.
שימו לב: קיימים שני סוגים של אתרי קורסים.
צפו בסרטון המתאים לאתר הקורס שלכם:
סרטון 1: צעדים ראשונים בסביבת הלמידה
סרטון 2: צעדים ראשונים בסביבת הרציפים המקוונים

כדי להסיר את שמך מרשימות הדיוור השונות, יש להיכנס למערכת שאילת"א, ללחוץ בסרגל העליון על "פרטים אישים", לבחור את הקישור "עדכון הגדרות משלוח SMS ודוא"ל" ולסמן את סוגי ההודעות שאינך מעוניין/ת לקבל.

Powered by Publicators