heder
123

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

הורים רבים אינם בטוחים כיצד להסביר לילדיהם.ן מהי מלחמה, מהם חטופים, מדוע להיכנס
לממ"ד וכיצד מבשרים על מוות של קרוב משפחה.


ד"ר ליאור סברנבסקי, ד"ר אביב נוף, ואשחר שורק חברי המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ניסחו חוברת עם קווים מנחים עבור ההורים לכל קבוצת גיל.

חרבות ברזל - כיצד להסביר לילדים על מלחמה (openu.ac.il)

נייחל לימים שקטים,

מיכל צנטר
signature
דיקנית הסטודנטים
על מנת להסיר את שמך מרשימות הדיוור השונות, יש להיכנס למערכת שאילת"א
לקישור "הודעות SMS ו- Email" ולסמן את סוגי ההודעות שאינך מעוניין לקבל.

Powered by Publicators