Save The Date
ערב עיון

רשתות חברתיות - תודעה ולמידה

network
יום רביעי, כו בתשרי תשפ"ד, 11 באוקטובר 2023, בשעות 18:00-16:00
אולם נוידרפר, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
הצטרפו אלינו לערב עיון מרתק שבו נבחן ביחד כיצד הרשתות החברתיות משפיעות על הקהילה, על החברה ועל הפרט ונשאל האם ובאיזה אופן הרשתות החברתיות מגדירות מחדש את האופן שבו אנו לומדים על העולם שסביבנו.
 

דברי פתיחה וברכות:
פרופ' דורית אולניק-שמש, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון:
כוח, שליטה ותדמית ברשתות חברתיות

מנחה:
ד"ר איל רבין, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה


עידן רינג, איגוד האינטרנט הישראלי
עולמות מקבילים: מגמות, שימושים ואיומים ברשתות החברתיות בישראל 2023


פרופ' מורן ירחי, אוניברסיטת רייכמן
תודעה והשפעה ברשתות חברתיות


פאנל חוקרים
לכודים ברשת - השפעות השימוש ברשתות חברתיות על למידה ותודעה


מנחה:
ד"ר שגית זילברברג, האוניברסיטה הפתוחה 

ד"ר שגית דינר, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת רייכמן
שרון קייזר-הלר, האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו
תום דיבון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת רייכמן.

ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
    הרשמה    
logo-shoav-op
  
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

Powered by Publicators