09:00 ברכות ודברי פתיחה
גב' אביטל ארז, מנהלת המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים
האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יונתן מוס, ראש המרכז לחקר הנצרות, האוניברסיטה העברית בירושלים
   
09:20 מושב ראשון | תופעת היריקה בעבר ובהווה
יו"ר: גב' אביטל ארז, האוניברסיטה הפתוחה
   
גב' יסכה הרני, חוקרת עצמאית
סקירת מצב: סטטיסטיקה, גיאוגרפיה, עדויות וצילומים
  
פרופ' איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה וד"ר אנה גוטגרץ, אוניברסיטת חיפה
מבט היסטורי על מנהג היריקה ביחסים בין יהודים לנוצרים
  
פרופ' יאיר פורסטנברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנהגי ביזוי – בין הלכה למסורות עממיות 
   
10:35 הפסקה
  
10:45 מושב שני | תופעת היריקה בראי השיח הדתי והמשפטי
יו"ר: ד"ר יונתן מוס, ראש המרכז לחקר הנצרות, האוניברסיטה העברית בירושלים
  
ד"ר כרמה בן יוחנן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מתחים ישנים בתנאים חדשים: נצרות ונוצרים בשיח היהודי בישראל
    
עו"ד אורי נרוב, מנהל המחלקה המשפטית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה
יריקה בראי המשפט: המצב החוקי הנוכחי ודרכי פעולה אפשריות הקבועות בדין לנוכח פעולת יריקה מבזה
  
11:40 הפסקה
  
12:00 מושב שלישי | עדויות, תגובות והצהרות
יו"ר: גב' יסכה הרני, חוקרת עצמאית
  
מוזמנים ליטול חלק בדיון נציגים של הכנסיות הנוצריות בירושלים (באנגלית) ונציגים של מוסדות ממלכתיים: משרד התיירות, עיריית ירושלים, משטרת ישראל,
הרב הראשי לירושלים ואגודת מורי הדרך
  
סיום משוער בשעה 13:00 
  
לצפייה בשידור יש ללחוץ על איקון הזום
logoim-david-op-footer
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators