ערים 2040 אתגרים בעירוניות בת-קיימא בישראל
יום ראשון | כב בסיוון תשפ"ג | 11 ביוני 2023
בשעות 15:30-11:00 | באולם נוידרפר


קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה
רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
11:10-11:00 | ברכות
פרופ' מימי איזנשטדט
נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

11:15-11:10 | ברכות

נציג קרן ברכה

11:30-11:15
הצגת המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אור קרסין, ראשת המרכז

מנחה

עו"ד נמרוד גבע, האוניברסיטה הפתוחה
12:15-11:30 | מושב 1: צפיפות עירונית בישראל - אתגר לאיכות החיים

המושב יעסוק בצפיפות הגוברת והולכת בערי ישראל ובהשפעותיה על המרקם העירוני ועל איכות חיי התושבים בהיבטים שונים: שירותים עירוניים, הליכתיות וממדים נוספים שמשפיעים על שביעות רצון התושבים מהעיר. האם אפשר לתכנן בצפיפות גבוהה יותר באופן שימתן את ההשפעות השליליות של הצפיפות ויעצים את ההשפעות החיוביות?


מנחה: ד"ר רועי דור, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' דפנה פישר גבירצמן, הטכניון
ד"ר בני פירסט, האוניברסיטה הפתוחה
מר עמית יגור קרול, ראש תחום, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

גב' אליאנא סובול, ס' מנהלת האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח תקווה
13:15-12:15 | ארוחת צהריים
 14:00-13:15 | מושב 2: ערים תחת שינויי אקלים - אתגרים בבניית חוסן 
 
ישראל חשופה לשינויי האקלים יותר מהממוצע העולמי וערי ישראל יהיו בחזית ההתמודדות עם הסיכונים. כיצד ניתן להיערך טוב יותר לסיכוני האקלים, באופן שיגביר את החוסן ויפחית את פגיעות האוכלוסייה והתשתיות העירוניות? מהם המרכיבים החשובים בחוסן העירוני בהתמודדות עם שינויי אקלים וכיצד ניתן לחזקם?

מנחה: ד"ר שולה גולדן, האוניברסיטה הפתוחה
מר ראובן לדיאנסקי, סגן ראש העיר, עיריית תל אביב-יפו, ממונה על תחום איכות הסביבה, קיימות ושיפור פני העיר
פרופ' רחל אלתרמן, הטכניון ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
פרופ' עפר לוי, האוניברסיטה הפתוחה
גב' שלומית קיטרו, מנהלת מחלקת קיימות והיערכות עירונית לשינויי אקלים, עיריית כפ"ס
14:20-14:00 | הפסקת קפה ומאפה
14:45-14:20 | הרצאה

פרופ' רחל אלתרמן, הטכניון ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
אדישות רועמת: השלטון המקומי בישראל מול מערכת התכנון הריכוזית ביותר בארגון המדינות המפותחות ה-OECD
 15:30-14:45 | מושב 3: עצמאות השלטון המקומי, אתגרי עירוניות מוטת מקום 
 
השלטון המקומי בישראל סובל מעצמאות תקציבית ומוסדית נמוכה בהשוואה לממוצע המדינות המפותחות. המושב יעסוק בדרכים להגביר את עצמאות השלטון המקומי. באילו תחומים צריך לחזק את עצמאותן של הערים בישראל? האם אפשר לקדם את עצמאות השלטון המקומי מבחינה מוסדית והאם רמת עצמאות נמוכה תפגע ביכולתן של ערים לספק שירותים וליישם מדיניות באופן שתואם לצרכים ולציפיות של תושביהן? 


מנחה: ד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה
מר חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה
מר רפי סער, ראש עיריית כפר סבא
הגב' רותי שוורץ, מינהל התכנון, סמנכ"לית רגולציה ושלטון מקומי
ד"ר אורן שלמה, האוניברסיטה הפתוחה
fotter_city
אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators