חדש 
קריאות ישראליות, כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח
קול קורא לגיליון בנושא: חורבן וגאולה בקולנוע הישראלי

כתב העת קריאות ישראליות מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למאמרים שידונו בהיבטים שונים של חורבן וגאולה בקולנוע הישראלי העכשווי.

מטרת הגיליון היא לחשוף מגמה בקולנוע הישראלי העלילתי והיא הפחד מהקץ. מגמה זו שהופיעה לראשונה בסרטו האפוקליפטי של אסי דיין "החיים על פי אגפא" (1992), גורסת שמלחמות היהודים בארץ ישראל יובילו לחורבן בלתי נמנע. היא חלחלה אל תוך הקולנוע העלילתי וחשפה את תחושת אובדן הדרך של הפרט ושל הקבוצה ואת החשש מפני הקץ על ביטויו השונים, כמו גם ביטויים פנטסטיים של גאולה. לגיליון הזה אנו מזמינים מאמרים שיעסקו בנושא הכתוב מעלה, על היבטיו שונים.


נושאים לדוגמה:
  • היבטים תיאולוגיים וקונקרטיים של גלות, גירוש והגליה.
  • סכסוכים פנימיים ודינמיקה של אלימות בין קבוצות אתניות, דתיות, מעמדיות ולאומיות.
  • קבוצות אנרכיסטיות, דימויים אפוקליפטיים וזירות של הרס ומוות.
  • נרטיבים של גאולה מדומה וממשית.
  • עיסוק בהשתלטות של שיח פשיסטי על המרחב הציבורי.
  • משיחיות ודמויות של משיחים.
  • קריסת התא המשפחתי ומערכות ממסדיות אחרות.

הצעות (עד 300 מילה) יש לשלוח למערכת עד לתאריך 1 באוגוסט 2022. על מתווה ההצעה לכלול: טענה מרכזית ומקורות ביבליוגרפיים. המאמרים בגרסתם הסופית יוגשו למערכת עד 1 בינואר 2023.
 
את המאמרים יש להגיש בהתאם להנחיות המפורסמות באתר כתב העת. המאמרים אשר יוגשו לפרסום יעברו שיפוט עמיתים כמקובל. הגיליון צפוי להופיע בראשית 2024.

כתב היד מוכר על ידי הות"ת, ומאמריו מופיעים במפתח כתבי העת בעברית של אוניברסיטת חיפה.

בברכה,

ד"ר יעל מונק I ד"ר שמוליק דובדבני 
עורכים־אורחים של הגיליון

פרופ' עדנה לומסקי־פדר I פרופ' תמר הרמן
עורכות כתב העת
להגשת הצעות, לשאלות ולבירורים נוספים: kriot@openu.ac.il

Powered by Publicators