logos-arim2
המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים | האוניברסיטה הפתוחה
יוזמות אברהם | המכון הישראלי לדמוקרטיה

יום עיון
ערים מעורבות בישראל

שנה אחרי אירועי מאי 2021: מכאן...לאן?

mixd-city
יום ראשון, כא באייר תשפ"ב, 22 במאי 2022, 18:00-9:00
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1, רעננה

(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
09:00 התכנסות וכיבוד קל
   
09:15 ברכות
פרופ' דניס שרביט, ראש התכנית ללימודי דמוקרטיה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' סוזי נבות, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר ת'אבת אבו ראס
, מנכ"ל שותף יוזמות אברהם
    
09:30 מושב ראשון: ערים מעורבות, מושגים ונתונים
יו"ר: פרופ' דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
    
ד"ר אורן שלמה, האוניברסיטה הפתוחה
ערים מעורבות: מבט על המחקר, מבט מן המחקר
   
עו"ד עודד רון ומר בן פרג'ון, המכון הישראלי לדמוקרטיה
התושבים הערבים בערים המעורבות
תמונת מצב
    
10:15
מושב שני: ערים מעורבות מבט כולל, מבט ממוקד
יו"ר: ד"ר אורן שלמה, האוניברסיטה הפתוחה
   
פרופ' דניאל מונטרסקו, אוניברסיטת מרכז אירופה, וינה
קריסת הפרדיגמה הליברלית ועתיד החיים המשותפים: אירועי מאי 2021 בין ריבונות, אלימות ואזרחות
  
ד"ר ערן צדקיהו
, CERI Sciences Po-Paris, והפורום לחשיבה אזורית
בואו נדבר על ירושלים
  
ד"ר יעל שמריהו ישורון
, אוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו
מדיניות התיישבות גרעינים תורניים בערים מעורבות: קריאה לתיקון מנגנוני התמיכה
    
11:00 מושב שלישי: מגמות ותהליכים בערים המעורבות
יו״ר: ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה
    
פרופ' נמרוד לוז, המכללה האקדמית כינרת
מוכרחים לדבר על אתנוקרטיה: על ההיגיון המרחבי של העיר המעורבת 
לקחים ממחקר "דת/עירוניות" בעכו
  
ד"ר דורון נבות ופרופ' איתי בארי, אוניברסיטת חיפה
הערים המעורבות – "אומללות הן כל אחת על פי דרכה?" נתונים והרהורים
  
ד"ר סלים בריק
, האוניברסיטה הפתוחה
השתתפות פוליטית, ייצוג מהותי ושילוב ערבים בניהול הערים המעורבות
     
מר אבי רוקח
, יו"ר הגרעין התורני בלוד
כותרת ההרצאה תפורסם בקרוב

ד"ר גלי סמבירא, מרכז לחיות יחד
מדד "לחיות יחד בערים המעורבות"

ד"ר רולי רוזן
, אוניברסיטת חיפה ויוזמות אברהם
על מנהיגות מלמטה ותפקידה במניעת הסלמה: תובנות בעקבות אירועי מאי 2021

    
12:45 הפסקה
    
13:30 הקרנת קטעים מתוך הסדרה "עיר אחת שני עמים"
ד"ר הני זובידה, יוצר ומגיש הסדרה, ערוץ הכנסת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל,
ועמית פרבמן, Cornersfilms, מפיק ובמאי הסדרה
   
14:10 מושב רביעי: אפשרויות לשינוי בערים המעורבות – פעולות ותובנות מהשטח
יו״ר: גב' רות לוין-חן, מנהלת מיזם ערים משותפות, יוזמות אברהם
   
מר ג'מאל דגש, חיפה לכולנו
פלטפורמה על-מפלגתית קהילתית רחבה להעצמת קהילות ויחידים 
  
ד"ר ג'נאן פראג' פלאח
, המכללה האקדמית גליל מערבי
השפעת התקריות האלימות על פעילות נשים בעכו
    
מר כמאל אגבריה
, עיריית תל-אביב-יפו
מעיר מעורבת למדינה מעורבת: אילוץ ולא בחירה
    
ד"ר אלעזר בן לולו
, אוניברסיטת אריאל
נשים עושות (שבת) שלום: קבלות שבת רפורמיות לסימון שכנות טובה ביפו
    
15:45 הפסקה
    
16:00 מושב חמישי: מדיניות מאחה לערים המעורבות
יו״ר: ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה
    
ד"ר אוריאנה עבוד ארמלי, ד"ר מיכל רז רותם ופרופ' הלנה דה-סביליה סינה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אירועי מאי 2021 בערים מעורבות בישראל: חוויות של קובעי/ות מדיניות ברשויות המקומיות
    
ד"ר גל לוי וד"ר מוחמד מסאלחה, האוניברסיטה הפתוחה
מי שמע על ערים מעורבות? על אזרחים צעירים ופערי אזרחות
        
  
עו"ד אורלי אריאב ופרופ' נטע זיו
, אוניברסיטת תל אביב
פצע שאינו מגליד:
 נכסי רשות הפיתוח בערים מעורבות – הצעה לסדר
  
  
ד"ר מריק שטרן
ומר ניצן פייביש, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
קווים מנחים לפיתוח מרחבי מפגש חיוביים בערים מעורבות
    
17:45 קטע סיום ודברי סיכום
ד"ר הני זובידה, מבט אופטימי לעתיד הערים המעורבות (סרטון)
פרופ' דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
    
הוועדה המדעית:
ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה
גב' רות לוין-חן, יוזמות אברהם
עו"ד עודד רון, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר אורן שלמה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
סיום משוער בשעה 18:00
  
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש

אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators