חדש 
קריאות ישראליות, כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח
קול קורא לגיליון בנושא: מוזיקה פופולרית בישראל
  
כתב העת קריאות ישראליות מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למאמרים שידונו בתמורות שחלו במוזיקה הפופולרית הישראלית שבין שנות ה־60 לראשית שנות ה־80, כראי לשינויים שחוו מדינת ישראל והחברה הישראלית בתקופה זו. עוד טרם מלחמת ששת הימים, וביתר שאת לאחריה, חלו שינויים עמוקים במוזיקה הפופולרית הישראלית, שבבסיסם זניחת הסגנון הרוסי-סלאבי והשנסוני הצרפתי לטובת הרוק המערבי לגווניו, וכן הופעתן של המוזיקה המזרחית, הים-תיכונית והמוזיקה היהודית. שינויים אלו שיקפו את תהליכי האמריקניזציה והגלובליזיציה שחוותה ישראל החל משנות ה־60, לצד השתלבותם של יוצרים יוצאי ארצות אסיה־אפריקה, החלשות כוחה של תנועת העבודה ועלייתם של כוחות ליברליים יותר ותנועות פוליטיות ששמו לעצמן מטרה לייצג את תרבויות הים התיכון ואת הציבורים המזרחי, הדתי והחרדי, שקולם המוזיקלי לא נשמע כמעט לפני כן.
  
נשמח לקבל מאמרים שיציעו מבט מחקרי על תהליכים אלו תוך התמקדות בז’אנרים, בלהקות ובאמנים בני התקופה. המטרה היא להציג תמונה היסטורית רחבה מנקודות מבט דיסציפלינריות שונות (היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד). לעומת זאת, נעדיף שלא לכלול בגיליון מאמרים שעניינם העיקרי הוא ניתוח מוזיקולוגי תיאורטי.
  
נושאים אפשריים:
  • היסטוריה וסוציולוגיה של אולפני הקלטה, מועדונים, רדיו וחברות תקליטים.
  • זהות וצרכנות של מוזיקה. 
  • המקומי והגלובלי במוזיקה הפופולרית הישראלית בין שנות ה-60 לשנות ה-80.
  • שינויים אמנותיים ואסתטיים במוזיקה הפופולרית הישראלית.
  • הקשר בין ספרות (ושירה) לפזמונאות הישראלית של העשורים המדוברים.
  • השתקפות תהליכים חברתיים ותרבותיים בראי המוזיקה.
  
הצעות (עד 250 מילים) יש לשלוח עד לתאריך 15 בנובמבר 2021. על מתווה ההצעה לכלול: מטרות, שיטת מחקר, טענה מרכזית, מקורות וחידוש ביחס למחקר הקיים – בהתאם למוסכמות הדיסציפלינה.
  
המאמרים אשר יוגשו לפרסום יעברו שיפוט עמיתים כמקובל, והגיליון צפוי להתפרסם ביוני 2022.
  
בברכה,
  
פרופ' עודד היילברונר I ד"ר ארי קטורזה 
עורכים־אורחים של הגיליון
  
פרופ' עדנה לומסקי־פדר I פרופ' תמר הרמן
עורכות כתב העת

  
להגשת הצעות, לשאלות ולבירורים נוספים: aktorza@idc.ac.il

Powered by Publicators