new_logosz
שאלון להערכת הקורס
למידע על תהליך פיתוח השאלון לחץ כאן
 
שביעות רצון כללית

1. באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מהקורס? 
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

המנחה ומפגשי ההנחיה
יש להתייחס למנחה ולמפגשי ההנחיה בקבוצה שאליה את/ה רשום/ה


2. באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מהמנחה?

(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

3. בכמה מפגשי הנחיה השתתפת או בכמה צפית?
(יש להתייחס גם למפגשים החיים וגם להקלטה של המפגשים החיים)

(ברוב או בכל המפגשים, בכמחצית, במפגשים אחדים, באף לא אחד)

*אם לא השתתף/ה או צפה/ת במפגשי ההנחיה עובר/ת לשאלה 8.
__________________

באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים:
יש להתייחס בתשובותיך:

  • למפגשי ההנחיה בקבוצה שאליה את/ה רשום/ה
  • למפגשים החיים וגם להקלטה של המפגשים החיים

4. מפגשי ההנחיה עזרו לי להבין את חומר הקורס
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

5. היה לי מעניין במפגשי ההנחיה
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

6. במפגשי ההנחיה הייתה אווירה נעימה וחיובית
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)
__________________

7. באיזו מידה הנוכחות במפגשי ההנחיה החיים תרמה ללמידה שלך?
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא הייתי במפגשי ההנחיה החיים)

8. יש לך משהו להוסיף על המנחה או על מפגשי ההנחיה? ________________
מטלות הקורס
באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים:

9. השאלות במטלות היו מנוסחות באופן מובן כך שידעתי מה נדרש ממני

(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

10. המשוב וההערות שקיבלתי על התשובות שלי במטלות עזרו לי בלמידה
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא)

11. יש לך משהו להוסיף על המטלות? ___________________

אתר הקורס
באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים:

12. היה לי קל למצוא באתר הקורס את מה שאני צריך/ה
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא נכנסתי לאתר)

13. אתר הקורס סייע לי לארגן את הלמידה שלי
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא נכנסתי לאתר)

14. חומרי התרגול שבאתר הקורס (שאלות, תרגילים, מצגות, בחינות לדוגמה) עזרו ללמידה שלי
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא נכנסתי לאתר)
חומרי הלימוד בקורס: ספרי הקורס, המקראות ומדריך הלמידה
באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים:

15. ספרי הקורס והמקראות עזרו ללמידה שלי
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא קיים בקורס, לא השתמשתי)

16. מדריך הלמידה המלווה את חומרי הקורס עזר ללמידה שלי
(רבה מאוד, רבה, בינונית, מועטה, כלל לא, לא קיים בקורס, לא השתמשתי)

17. האם יש לך המלצות לשיפור או הערות נוספות בנוגע לחומרי הלימוד או לאתר הקורס?___________________

לסיום

18. כמה שעות בשבוע (בערך) השקעת בקורס (כולל מפגשי הנחיה)?
(שעה עד חמש שעות, שש עד עשר שעות, מעל עשר שעות)


19. יש לך הערות נוספות? _________________

Powered by Publicators