האוניברסיטה הפתוחה

כנס חוקרים צעירים
של התוכנית הבין-אוניברסיטאית
בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

קולאז תמונות בנושא
יום ראשון, כח בחשוון תשפ"א, 15 בנובמבר 2020
הכנס יועבר באמצעות מערכת ZOOM
     
09:45 ברכות מטעם ועדת ההיגוי של התוכנית הבין-אוניברסיטאית
ברכות בשם האוניברסיטה הפתוחה, רפי צירקין-סדן
  
10:00 מושב ראשון: משפחה ומגדר בחיי יום-יום ובעיתות מלחמה
יו"ר ומגיבה: אינה לייקין, האוניברסיטה הפתוחה
   
אביגיל וולך, אוניברסיטת תל אביב
"עולם ללא אהבה"? משפחה ורגשות במצור על לנינגרד 1944-1941
   
יוליה לוין, אוניברסיטת תל אביב
Jewish Maidservants in Jewish Homes in Vilna under Imperial Rule: Class, Family and Gender
יקטרינה אולשקביץ', אוניברסיטת בר-אילן
אהבה מסורתית לעומת אהבה מודרנית: יחסים בין הורים לילדים במשפחה היהודית באימפריה הרוסית

    
11:20 הפסקה
  
11:40 מושב שני: מאבקים לאמנציפציה ושיוויון
יו"ר ומגיב: אלכס ולדמן, אוניברסיטת תל אביב
  
קטז'ינה צ'רוונוגורה, אוניברסיטת תל אביב
Unfinished Emancipation: Jewish women’s struggle for equality in interwar Poland
גלנה יופה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"הדיוויזיה היהודית" - המוטיבציה של יהודי ליטא לשרת בדיוויזיה הליטאית ה-16 של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה
  
12:50 הפסקת צהריים
  
15:00 מושב שלישי: מרחב גיאוגרפי, נוף עירוני ורחוב מדומיין
יו"ר ומגיב: רפי צירקין-סדן, האוניברסיטה הפתוחה
   
סילביה שטרן, האוניברסיטה העברית בירושלים
Let There Be Light! What Cured Tsarist Russian Peasantry of Analphabetism - Revolution (1917) or Evolution through Tsarist Railroads?
   
רותי קפלן, אוניברסיטת חיפה
שימוש "יהודי"במרחב? חיי יום יום יהודיים בנוף העירוני של לודז' בין המלחמות
   
אלנה פרומישליאנסקי, אוניברסיטת בר-אילן
בין מיתוס למציאות: העיר אודסה בספרות עליית שנות ה-90 מברית המועצות לשעבר
  
16:20 הפסקה
  
16:40 מושב רביעי: רופאים, רוקחים ושכנים בעיירות וגטאות במלחמת העולם השנייה
יו"ר ומגיב: שמואל ברנאי, האוניברסיטה העברית בירושלים
  
נטלי בייגה, אוניברסיטת תל אביב
קדרו פני שמיים: יהודי מחוז שאוולי (Šiauliai) במלחמת העולם השנייה ובשואה
1944-1941

 
שי סבן, אוניברסיטת תל אביב
בתי המרקחת בגטו לודז' כחלק ממערך שירותי הבריאות בגטו

  
17:50 דברי סיכום
סיום משוער בשעה 18:00
ההשתתפות בהרשמה מראש עד לתאריך 10 בנובמבר 2020
להרשמה לחצו כאן
הקישור ל-ZOOM ישלח לנרשמים בלבד
לפרטים נוספים: iuap@tauex.tau.ac.il  | אתר התוכנית
 
מספר המקומות מוגבל
footer

Powered by Publicators