haeder-shoam

הציבור מוזמן להרצאתו של
ד"ר רותם עבדו

         עמית מחקר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ומרצה במכללת לוינסקי להוראה
     

טיפוח יחסי גומלין בין למידה פרטנית וקבוצתית עם טכנולוגיה דיגיטלית

למידה פרטנית מול למידה בקבוצה
תקציר
כיצד האיזון וההיזון בין עבודה אישית לעבודה בקבוצה משפיעים על לומדים, וכיצד טכנולוגיה יכולה לסייע לנו בכך? בהרצאה זו אציג עיקרון דיאלוגי לעיצוב למידה, הנובע מן ההנחה כי התפתחות מושג היא תוצר של פער בין נקודות מבט של סוכני חיברות שונים הנמצאים במרחב והזמן בו קורית הלמידה. על פי עיקרון זה, כדאי לערר (Elicit) חשיבה של לומדים לגבי מושגים אותם נרצה שילמדו, לפני שהם עובדים בקבוצה. אדגים עיקרון זה בשני הקשרים של למידת תוכן מתמטי. במקרה הראשון אציג מקרה של למידה שיתופית עם כלי המעודד תנועה המתאימה לרעיון המתמטי "פרופורציות". במקרה השני אציג מחקר השוואתי על פעילות מבוססת כלי חישוביות למידה (Learning Analytics). מטרת הפעילות במקרה השני היתה לפתח את תפישת מושג הפרבולה על ידי שימוש בכלי מתמטיקה דינאמית, וכחלק מפיתוח של כלי לציוות אוטומטי של תלמידים. בשני המחקרים האלו, השילוב בין טכנולוגיה דיגיטלית ועיצוב דיאלוגי של מהלך הלמידה סייעו בעירור חשיבה אישית של התלמידים לגבי התוכן המתמטי לפני העבודה בקבוצות. 

על המרצה
ד"ר רותם עבדו הוא חוקר ומרצה בתחום ההוראה והלמידה. כיום רותם עובד כעמית מחקר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה בהנחייתה של פרופסור מיכל ירושלמי, וכמרצה וראש תכנית דלתא להסבת אקדמאים להוראה במכללת לוינסקי לחינוך. לרותם תואר ראשון בהנדסת מחשבים ותואר שני בהנדסת גורמי אנוש מאוניברסיטת בן גוריון. את הדוקטורט רותם קיבל בתחחום של הוראה ולמידה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תחת הנחייתו של פרופסור ברוך שוורץ. תחום ההתמחות של רותם הוא למידה שיתופית בעזרת מחשב: הוא מתכנן (או משתמש ב) טכנולוגיות ופרקטיקות פדגוגיות חדשניות, מיישם אותם בשיעורי מתמטיקה וחוקר את השפעתם על למידת מושגים. במחקרו כיום רותם משתמש בסימולציות ממוחשבות ומערכות חישוביות-למידה כדי לחקור את ההשפעות וההזדמנויות הנובעים מאיזון והיזון בין עבודה אישית לעבודה בקבוצה. 

רשימת פרסומים
יום רביעי, ג בחשון תשפ"א, 21 באוקטובר 2020, בשעה 12:30
המפגש יועבר באמצעות מערכת ZOOM
כניסה למערת זום

Powered by Publicators