logoim_1_0_0_0
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
יום עיון
מפות ומיניאטורות בעולם האסלאם
islam-mape
יום ראשון, יד בשבט תש"ף, 9 בפברואר 2020
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
   
09:45 התכנסות וכיבוד קל
  
10:00 דברי ברכה
פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
     
10:30 מושב ראשון: השרטוט והטקסט בחיבורים מדעיים
יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
  
ד"ר עפר אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
שרטוטים בכתבי אוקלידס
  
ד"ר קרן אבו הרשקוביץ, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
גיאוגרפיה של ידע, המפות הלא מצוירות

  
11:30 הפסקה וסיור בתערוכה
  
11:45 מושב שני: מפות ותפיסות במאה ה-19
יו"ר:  ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה
  
פרופ' יובל בן-בסט, אוניברסיטת חיפה
המיפוי העות'מאני של סוריה הגדולה בשלהי המאה ה-19: בין האידיאולוגי למודרני
  
ד"ר אבישי בן-דרור
, האוניברסיטה הפתוחה
הקרטוגרפיה המצרית הנשכחת של קרן אפריקה: ידע וזיכרון
  
12:45 דברי סיום
  
סיום משוער בשעה 13:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או 
לחצו כאן

Powered by Publicators