האוניברסיטה הפתוחה

כנס האדם הלומד בעידן הדיגיטלי

הכנס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
יום שלישי, יד באדר א תשפ"ב, 15 בפברואר 2022
   
כנס צ'ייס 2021
   

קול קורא להגשת מאמרים 

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ומזמין הגשת הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס השבעה-עשר, שיתקיים ב-15 בפברואר 2022. חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך וחוקרים של תהליכי למידה. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה.
  

מטרת הכנס
הכנס מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט והחדשנות הטכנולוגית בכלל. מטרתו לשמש במה להצגת מחקרים בתחומים אלה, להוות זירת מפגש לדיון ולהחלפת דעות, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.
  
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, בהוראה ובהדרכה בפרט.
  
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 21 באוקטובר 2021.
אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות ובהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים 
באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה. כנס צ'ייס 2022 מזמין הגשות מארבעה סוגים: מאמר מלא, מאמר קצר, פוסטר ופאנל.
נושאי הכנס
הכנס עוסק בנושאים הבאים, אך תישקל קבלת הצעות להצגת מחקרים שעוסקים בנושאים קשורים שאינם מופיעים ברשימה:
 
 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה וללמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
 • למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • למידה פתוחה ומשאבי למידה פתוחים, Open educational resources) MOOCs) 
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
 • קוד, רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 • אנליטיקות למידה (Learning analytics)
 • קבלת החלטות בלמידה בסביבות דיגיטליות ברמת המורה, בית הספר או קובעי המדיניות
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • טכנולוגיות למידה לקידום קיימות (sustainability), יזמות חברתית ומיקור המונים (crowdsourcing)
 • אינטראקציה ברשתות חברתיות
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות
הנחיות להגשת הצעות
כנס צ'ייס 2022 מזמין הגשות מארבעה סוגים:
מאמר מלא, מאמר קצר, פוסטר ופאנל. הנחיות נוספות נמצאות באתר הכנס. ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

לוח זמנים
מועד אחרון להגשת מאמרים: 21.10.2021
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס: 24.11.2021
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס: 7.12.2021
כנס צ'ייס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה: 15.2.2022

 
הנחיות כלליות להגשה ולהצגה
הוראות מפורטות וכן תבניות לכתיבת ההגשה יפורסמו בהמשך ויהיו זמינות באתר הכנס.


מאמר מלא
מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל.
היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל תקציר, איורים, טבלאות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 20 דקות (15 דקות הצגה + 5 דקות לשאלות).

מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים המלאים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על-ידי סטודנטים/יות והסטודנט/ית יופיע/תופיע ככותב/ת ראשון/ה בהצעה.
   
השנה יוענק פרס בשווי 1,500 ש"ח לסטודנט/ית הזוכה
   
שימו לב! אי אפשר להגיש מאמר קצר או פוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
 
מאמר קצר
מאמר קצר (Brief Paper) מתאים למחקר בהיקף בינוני או קטן ו/או מחקר המצוי בשלב התוצאות הראשוניות.
היקף ההגשה: מאמר קצר באורך של עד 1000 מילים (לא כולל תקציר, טבלאות, איורים, ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 10 דקות (7 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות).


פוסטר
פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות.
היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל הכל. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 3 דקות במושב פוסטרים, הכנת פוסטר להצגה חזותית ומתן הסברים בתערוכת הפוסטרים.


פאנל
פאנל הינו מושב אינטראקטיבי המיועד להצגת מספר זוויות ראייה על נושא וקיום דיון.
היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל הכל. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הפאנל יכלול בין שלושה לארבעה משתתפים. המשתתפים יציגו בקצרה את הסוגיה והשאלות לדיון ורוב המושב יוקדש לדיון בהנחיית יו"ר המושב בסוגיה ובשאלות שהוצגו. הדיון יתקיים הן בין חברי הפאנל והן בינם לבין הקהל.
   

Powered by Publicators