אלף המלגות לאלף סטודנטים.ות חדשים.ות - מתעניינים
1000MILGOT_VISUAL_600x420_2
התכנית מציעה 1000 מלגות לסטודנטים.ות חדשים.ות,
הזקוקים.ות לסיוע במימון, החל מהסמסטר הראשון ללימודים
המלגה לקורס הראשון בסך 1,500 ₪. הזכאות תיבדק לפי מצב סוציו־אקונומי.
 

• מלגה שנייה בסך 1,500 ₪ ומלגה שלישית בסך 1,000 ₪. המלגות יוענקו לעומדים.ות בתנאים המפורטים באתר תכנית אלף המלגות.
אז מה עושים עכשיו?
1נכנסים לאתר האוניברסיטה הפתוחה ומשאירים פרטים באחד מטפסי ההתעניינות הקיימים באתר
2נכנסים  לאתר 1000 המלגות ומגישים בקשה למלגה
סטודנטים ותיקים? יש לנו מלגות גם עבורכם. פרטים באתר דיקנט הסטודנטים.
FOOTER

Powered by Publicators