לוגו האו"פ
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר

עניינם של היהודים

מבוא להיסטוריה ישראלית אחרת
מאת משה ברנט
עטיפת הספר
יום שלישי, כח בחשוון תש"ף, 26 בנובמבר 2019
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
16:00 התכנסות
 
16:30 דברי ברכה
ד"ר דפנה הירש, ראשת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
 
16:40 מושב ראשון: ציונות, הגירה, מדינה
יו"ר ומגיב: פרופ' דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
 
פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה
התנועה הציונית ושאלת ההגירה ההמונית בין שתי מלחמות העולם
  
פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל-אביב
יחסה של התנועה הציונית להגירת יהודים מארצות האסלאם בין שתי מלחמות העולם
  
פרופ' (אמריטוס) יגאל עילם, מכללת ספיר
התנועה הציונית והשאיפה למדינה
    
18:00 הפסקה
      
18:15 מושב שני: התנועה הציונית והצלת יהודים בשואה
יו"ר ומגיבה: ד"ר עידית גיל, האוניברסיטה הפתוחה
  
פרופ' (אמריטה) דליה עופר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה, יד ושם
פרופ' (אמריטוס) יוסף אגסי, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת יורק
 
19:45 דברי סיכום
ד"ר משה ברנט, האוניברסיטה הפתוחה
 
סיום משוער בשעה 20:00
  
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן