psychology3
הסדר חדש לקבלת מענה ריגשי וטיפולי
בפרט, בזוג ובמשפחה
מדור רווחה ומינהל משאבי אנוש שמחים לבשר על הסדר חדש שיאפשר סיוע פסיכולוגי בפריסה ארצית, במחיר מוזל לעובדים, זאת כחלק מפיתוח המענה לרווחת הפרט באוניברסיטה הפתוחה.
 
טיפולים שונים במחירים מוזלים מוצעים בארבעה תאגידים מהשורה הראשונה 
1. ת.ל.מ - רשת מכונים לטיפול, אבחון וייעוץ פסיכולוגי
2. עמותת חוף הגליל - אגודה לטיפול בילד, במבוגר ובמשפחה
3. מכון אלה - להתמודדות נפשית עם אובדן
המטפלים בתאגיד יעניקו טיפול פסיכולוגי במומחיות, במקצועיות ובמהימנות, על פי סטנדרטים מקצועיים ובהתאם לכללי האתיקה בתחום עיסוק זה.
התאגיד מתחייב כי תעריף השירות לעובדי האוניברסיטה הפתוחה לא יעלה על 180 שקלים כולל מע"מ, עבור שעת טיפול, למשך 20 טיפולים. לאחר 20 מפגשים, אפשר יהיה להעלות את דמי הטיפול לסכום של עד 220 שקלים כולל מע"מ, עבור שעת טיפול.
התאגיד מתחייב לתת הנחה על שירותים ועל טיפולים נוספים לעובדי האוניברסיטה הפתוחה ולבני משפחותיהם (בן/בת זוג וילדים), בהתאם להצעה שהעביר למדור הרווחה באוניברסיטה הפתוחה, בהם: טיפול משפחתי, טיפול זוגי, טיפול מיני, אבחון דידקטי לילדים, טיפולי CBT, טיפול בשכול ואובדן ועוד.
"שעת טיפול": 45 דקות לכל הפחות
אופציה לטיפול בשפה זרה
    
לפרטים נוספים וליצירת קשר, אנא פנו לאתר
משאבי אנוש/ רווחת פרט