op-machon
כנס

שינוי חינוכי וחברתי במציאות ישראלית מורכבת:
מבט מפוכח על רפורמות, אקטיביזם ויזמות בחינוך

שינוי חברתי
יום ראשון, יא תמוז תשע"ט, 14 ביולי 2019
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
             
09:00 התכנסות וכיבוד קל
    
09:30 דברי ברכה: ד"ר יצחק ברקוביץ, האוניברסיטה הפתוחה וד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה, מארגני הכנס
   
09:45 מושב פתיחה: רפורמות וחדשנות בחינוך בישראל: תובנות מהעבר ומבט קדימה
מר נחום בלס, חוקר ראשי בתחום חינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
טיפוס איטי במעלה ההר או רכבת שדים - הרפורמות המבניות בישראל ובפולין - נקודות דמיון ושוני
  
ד"ר אורי איל, האוניברסיטה העברית
בחינת מיתוס היזם החינוכי: האם יזמות מבחוץ ומלמטה יכולה לקדם שינוי חינוכי מערכתי?

  
11:15
הפסקה
  
11:30
מושבים מקבילים א
  
מושב א1: אתגרים בגיבוש ויישום רפורמות בסביבה דינמית וכאוטית
יו"ר: ד"ר איימן אגבאריה, אוניברסיטת חיפה
  
ד"ר ליזי שמעוני-הרשקוביץ ופרופ' יוסף קליין, אוניברסיטת בר-אילן
המדיניות החינוכית ואסטרטגיות הניהול של מנהלי בתי ספר על יסודיים בישראל בעידן הרפורמות והתחרות ההישגית
  
מר רועי וולף, אוניברסיטת בר-אילן
העברות בתקציב החינוך על רקע האקלים הפוליטי בישראל
  
ד"ר אלי איזנברג ומר עומר זליבנסקי אדן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
התאמת מערכת החינוך למאה ה-21
  
גב' עדינה עמוסי, אוניברסיטת אריאל ומכללת חמדת הדרום וד''ר אייל לוין, אוניברסיטת אריאל

רפורמות בתהליכי הכשרת המורים
  
מושב א2: אופק חדש ועוז לתמורה: שינו את המערכת או שונו על ידיה?
יו"ר: ד"ר שירי לביא, אוניברסיטת חיפה
   
ד״ר רודיינה בדיר ופרופ׳ יוסף קליין, אוניברסיטת בר-אילן
יחסי גומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה לבין יישום מדיניות חדשה בקרב מורות
בבתי ספר על יסודיים בחברה הערבית

  
ד"ר שרי גנון-שילון, משרד החינוך, ד"ר עמנואל תמיר, מכללת אוהלו ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר-אילן
שימור מסורת או אימוץ שינוי? הפקת משמעות של מנהלי בתי ספר את הקצאת שעות פרטניות ביישום רפורמה ארצית
  
ד"ר סיגלית צמח, מכללת ירושלים ומכללת אורות ופרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי,
אוניברסיטת בר-אילן
הרפורמות אופק חדש ועוז לתמורה והקשרן להתנהגויות חיוביות (OCB) ושליליות (CWB) של מורים
  
ד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר-אילן
נאמנויות סותרות של מנהלי בתי ספר בעת יישום רפורמה בחינוך

 
13:00 הפסקת צהריים
 
13:45 מושבים מקבילים ב
   
מושב ב1: יזמות ואקטיביזם בחינוך החרדי: בין מהפך לשעתוק
יו"ר: פרופ' אודרי רקח-אדי, אוניברסיטת תל אביב
  
גב' מעין מזרחי וד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב
ההוויה ההורית במעמד הבינוני הגלובלי במגזר החרדי בעולם
 
מר שי קציר וד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה
אקטיביזם בחינוך החרדי בניו יורק
 
ד"ר אסף מלחי
, המכון הישראלי לדמוקרטיה
האם קיימת אלטרנטיבה חינוכית לנוער חרדי?
 
ד"ר ענת בארט
, מכללת ירושלים, גב' נעמי מובסס וגב' שרה פולק, ידידות טורונטו

תוכנית מרחבים: מניעת נשירה מבית הספר בקרב נערות חרדיות

 
מושב ב2: יזמות, יזמות פנים-ארגונית וחינוך ליזמות
יו"ר: ד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר-אילן
    
גב' הילה טל
ופרופ' דורית טובין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עבודתו של היזם החינוכי – תובנות מניתוח מקרה הקמתו וסגירתו של בית ספר בישראל
 
גב' שירן בנג'י-רבינוביץ' וד"ר יצחק ברקוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
בעלות פסיכולוגית בעת הטמעת שינוי חינוכי-ערכי
 
ד"ר סיגל אחיטוב, מכון מופ"ת, מכללת אורנים ומכללת גורדון ופרופ' אסתר הרצוג, מכללת צפת ומכללת לוינסקי
"לזרוע את זרעי הקהילה" – הזדהות מסויגת של מנהלות מעונות יום עם פרויקט "בינוי קהילה" שבו הן משתתפות
 
גב' מאי עמיאל וד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' נינה קולק, האוניברסיטה החופשית של ברלין
חינוך ליזמות כמרפא לכל חולי: מבט השוואתי-ביקורתי על מדיניות חינוך ליזמות בארגונים הבינלאומיים
  
15:15 הפסקה
  
15:30 מושבים מקבילים ג
  
מושב ג1: סוכני שינוי? אקדמאים, הורים ועמותות בתהליכי שינוי ורפורמה
יו"ר: ד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום
  
מר יובל דביר ופרופ' פול מוריס, UCL וד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב
ממוסר ערכים למוסר של יכולות: מפגש קונטקסטואלי עם היחידה הפדגוגית המכוונת
לעתיד בישראל

   
מר מור נדלר, גב' עינת מור-ברק ופרופ' אודרי אדי-רקח, אוניברסיטת תל אביב
הורים מובילי שינוי: המקרה של תנועת "בוחרים בחינוך עמק חפר"
  
ד"ר ירדן גאלי, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת תלפיות ומכללת הרצוג
מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית במערכת החינוך הישראלית
  
גב' רוני רמות וד"ר גדי ביאליק, אוניברסיטת תל אביב
צמצום הפער בין מחקר אקדמי-שדה-ומדיניות בחינוך: תובנות מניתוח תפקיד "המדען הראשי" כמערך מחקר ופיתוח לאומי בישראל
  
מושב ג2: אקטיביזם של בני נוער
יו"ר: ד"ר אביהו שושנה, אוניברסיטת חיפה
  
מר מתן גזית וד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה
קידום אקטיביזם של בני נוער במערכות חינוך: מה ניתן ללמוד מיישום מנגנונים להשתתפות נוער בקבלת החלטות קולקטיביות במסגרת התוכנית הלאומית לנוער בסיכון?
   
מר אבי המי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מצלמה בידיהם של תלמידי בית ספר – כלי הרסני או אמצעי לשינוי חברתי?
מסקנות ממחקר מבוסס PhotoVoice שנערך בקרב תלמידים מוחלשים בבית ספר
במרכז הארץ

  
גב' עינב עמרם אשרוב ופרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן

למידה מהצלחות וכישלונות והאקלים הבלתי פורמלי במועצת נוער רשותית

ד"ר דבורה קלקין-פישמן
וד"ר לאה הגואל, אוניברסיטת חיפה

בדרך לשינוי חברתי תלמידים מתאמנים באזרחות משתתפת
  
17:00 פאנל סיכום: רשות השינוי - על כוחה ומגבלותיה של הרשות המקומית בהובלת שינויים
  
מנחה: ד"ר גדי ביאליק, המכללה לחברה ואומנויות ASA ואוניברסיטת תל אביב, מייסד In-Via, מלווה תהליכי מו"פ ברשויות מקומיות
  
משתתפים
פרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב ומחזיק תיק החינוך בעיריית גבעתיים
מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות וסמנכ"ל חינוך וחברה, הוד השרון
גב' איילת דליות, מנהלת דרך רעננה - מרכז להכשרה ולהתפתחות מקצועית
     
סיום משוער בשעה 18:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

Powered by Publicators