logo

קול קורא 
להגשת כתבי יד מחקריים מקוריים

seperator
הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה משמשת במה לפרסום בעברית של מחקרים מחדשים ומעוררי עניין במגוון רחב של תחומי דעת. 

חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מכל תחומי הדעת במדעי הרוח והחברה (מדע המדינה, משפטים, תקשורת, היסטוריה, לשון, כלכלה, גיאוגרפיה, ספרות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועוד) מוזמנים להגיש להוצאה כתבי יד מבוססי מחקר לצורך בחינת אפשרות פרסומם.

כתבי היד המוגשים להוצאת הספרים עוברים תהליך שיפוט אקדמי על ידי מומחים בתחום, שלאחריו מתקבלת החלטה האם לקבלם לפרסום. 

הוצאת הספרים מתחייבת להוציא לאור את כתב היד הסופי בתוך שנה ממועד אישורו.

המחברות והמחברים שספריהם יתקבלו לפרסום ישתתפו בעלויות ההפקה כנהוג בתחום.


להנחיות הגשה מדויקות ולפרטים על ספרים שראו אור בהוצאה

בקרו באתר ההוצאה:
www.openu.ac.il/oui-press
seperator-bottom
לשאלות ולבירורים נוספים:
oui-press@openu.ac.il או בטלפון 09-7783364 

Powered by Publicators