המכון לניתוחי מדיניות של האוניברסיטה הפתוחה הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים.
 
על מנת לקדם את השימוש במתודולוגיות כמותניות ואיכותניות
מתקדמות במחקר מדיניות, מקיים המכון סדנאות בתקופת הקיץ. הסדנאות מיועדות לתלמידי מחקר (תואר שני ודוקטורט) וחוקרים שמבקשים לרכוש ידע אפליקטיבי במתודולוגיות מתקדמות לשם הבנת תופעות חברתיות בכלל, ותופעות מדיניות בפרט.
סדנאות קיץ 2019
מחקר כמותי
סדנה - מבוא ל-SPSS
מדריך: איל רבין 

יום ראשון, יא בתמוז תשע"ט, 14 ביולי 2019, בין השעות 16:30-9:00

תוכנת SPSS היא אחת השימושיות והידידותיות ביותר לניתוח נתונים במדיניות ציבורית. בסדנה נלמד מהן השיטות הנפוצות לאיסוף נתונים, איך להכין ולקודד נתונים ל-SPSS, כיצד לחשב ולעבד משתנים, ואת אופן השימוש בפרוצדורות נפוצות לחישוב שכיחויות, טבלאות צילווח, מתאמים, והשוואה בין ממוצעים. הסדנה מתאימה גם לאנשים ללא רקע במחקר כמותי וגם לבעלי רקע המעוניינים להעמיק את היכרותם עם תוכנת SPSS.


ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 250
להרשמה לחצו כאן
סדנה - מודלים של תיווך ומיתון ב-SPSS עם PROCESS
מדריך: איל רבין

יום שלישי, יג בתמוז תשע"ט, 16 ביולי 2019, בין השעות 16:30-9:00


מטרת הסדנה היא העמקת הידע של המשתתפים באשר לבחינת קשרי תיווך (Mediation) ומיתון (Moderation) באמצעות תוכנת ה-SPSS ופקודות המאקרו PROCESS. בסדנה יוצג הרקע התיאורטי ונתרגל שימוש בתיווך ובמיתון תוך הצגת דוגמאות רלוונטיות לחוקרים במדיניות ציבורית. ההשתתפות בסדנה אינה דורשת ידע מוקדם בתיווך ובמיתון, אך רצוי שתהיה הבנה בסיסית בסטטיסטיקה והיכרות בסיסית עם תוכנת SPSS.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 250
להרשמה לחצו כאן
סדנה - ניתוח משוואות מבניות ב-AMOS
מדריך: איל רבין

יום רביעי, יד בתמוז תשע"ט, 17 ביולי 2019, בין השעות 16:30-9:00


מחקרי מדיניות ציבורית רבים בוחנים את מערכת היחסים והקשרים בין משתנים גלויים וסמויים. בסדנה נבין מהם משתנים גלויים וסמויים, ונתרגל ניתוח נתיבים (Path Analysis), ניתוח גורמים מאשש (Confirmatory Factor Analysis), ומידול מערכות קשרים בין משתנים באמצעות תוכנת AMOS של SPSS. כמו כן ילמדו המשתתפים כיצד לבנות מודלים של משוואות מבניות ולהעריך את טיב המודלים. ההשתתפות בסדנה אינה דורשת ידע מוקדם בניתוח משוואות מבניות, אך רצוי שתהיה הבנה בסיסית בסטטיסטיקה והיכרות בסיסית עם תוכנת SPSS.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 250
להרשמה לחצו כאן
סדנה - מודלים ליניאריים רב-רמתיים (HLM) באמצעות SPSS
מדריך: איל רבין

יום חמישי, טו בתמוז תשע"ט, 18 ביולי 2019, בין השעות 16:30-9:00


מטרת הסדנה היא להציג למשתתפים את נושא המודלים הליניאריים הרב-רמתיים (Hierarchical Linear Models - HLM). במחקרים רבים בתחום המדיניות הציבורית המשתתפים במחקר מקוננים (נכללים) בתוך רמות גבוהות יותר. לדוגמה, אזרחים מקוננים בתוך מדינות, תלמידים מקוננים בתוך כיתות, ובמחקרי אורך המדידות מקוננות בתוך כל משתתף. הקינון מפר את ההנחה כי אין תלות בין התצפיות, ולכן הניתוחים הסטטיסטיים צריכים להביא תלות זו בחשבון. משתתפי הסדנה ילמדו ויתרגלו, באמצעות תוכנת ה-SPSS, מודלים הכוללים שתיים ושלוש רמות וכן מודלים של מחקרי אורך (Growth curve models). נלמד לזהות מתי עלינו להשתמש במודלים אלו ומהם האפקטים שאפשר לחשב באמצעותם. ההשתתפות בסדנה אינה דורשת ידע מוקדם במודלים ליניאריים רב-רמתיים, אך רצוי שתהיה הבנה בסיסית בסטטיסטיקה והיכרות בסיסית עם תוכנת SPSS.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 250
להרשמה לחצו כאן
מחקר איכותני
סמינר - מחקר משולב (mixed method) כמתודה לחקר מדיניות
מדריכה: יעל גרינשטיין

יום שלישי, כ בתמוז תשע"ט, 23 ביולי 2019, בין השעות 14:30-11:00


המפגש ייערך כסמינר ויכלול הרצאה, קריאה מודרכת, ודיונים בנושאים תיאורטיים ומתודולוגיים, לשם רכישת ידע הנחוץ לביצוע מחקר משולב (mixed method) של סוגיות מדיניות. הסמינר נועד לספק ידע המסייע לתכנון, לביצוע ולניתוח מוצלחים של מחקר משולב. בין הנושאים יידונו גם הפרדיגמה שבבסיס המחקר המשולב, הרציונל והשיקולים של בחירת מחקר זה, והמודלים השונים של המחקר המשולב, תוך הצגת דוגמאות ממחקרים משולבים שנערכו בישראל ובעולם. בנוסף, המשתתפים יתוודעו ליתרונות, לאתגרים ולמגבלות של מחקר משולב. ההשתתפות בסמינר אינה דורשת ידע מוקדם במחקר משולב, אך רצוי שיהיה ידע בסיסי במחקר איכותני.
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 150
להרשמה לחצו כאן
סמינר - חקר מקרה כמתודה לחקר מדיניות
מדריך: יצחק ברקוביץ

יום רביעי, כא בתמוז תשע"ט, 24 ביולי 2019, בין השעות 14:30-11:00


המפגש ייערך כסמינר ויכלול הרצאה, קריאה מודרכת, ודיונים בנושאים תיאורטיים ומתודולוגיים, לשם רכישת ידע הנדרש לביצוע חקר מקרה של סוגיות מדיניות. הסמינר נועד לספק ידע הכרחי לתכנון, לביצוע ולניתוח מוצלחים של חקר מקרה. בין הנושאים יידונו גם בחירת יחידות הניתוח, תיחום המקרה ומסגרת הזמן, חקר מקרה השוואתי, ומודלים שונים להמשגת מקרי מדיניות ותהליכי מדיניות לאורך זמן. בנוסף, המשתתפים יתוודעו ליתרונות, לאתגרים ולמגבלות של חקר מקרה. ההשתתפות בסמינר אינה דורשת ידע מוקדם בחקר מקרה, אך רצוי שיהיה ידע בסיסי במחקר איכותני.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש; עלות הסדנה: 150
להרשמה לחצו כאן
הפעילויות יתקיימו בקמפוס רעננה של האוניברסיטה הפתוחה
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

מספר המשתתפים מוגבל (בסדנאות עד 20 איש ובסמינרים עד 16 איש)
פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של נרשמים
חומרי הלימוד יועברו למשתתפים סמוך למועד הפעילויות
לשאלות ניתן לפנות לכתובת האימייל
openu.ipa@gmail.com
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

על מנת להסיר את שמך מרשימות הדיוור השונות, יש להיכנס למערכת שאילת"א
לקישור "הודעות SMS ו-Email" ולסמן את סוגי ההודעות שאינך מעוניין/ת לקבל.

Powered by Publicators