OP
המרכז לחקר חדשנות, שהם
 שהם
הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר עביר ותד 

מכללת אלקסאמי והאוניברסיטה הפתוחה
מוקים (MOOCs) מבוססי פרויקטים בננוטכנולוגיה וננו-חיישנים: בחינת מוטיבציה ללמידה וידע
יום שני, א בשבט תשע"ט, 7 בינואר 2019, בשעה 13:45,
במרכז המבקרים, קומה 1

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי)
 
shutterstock_1161966886__1___1544021684_72192

תקציר
מוקים – Massive open online courses (MOOCs) – הם קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים, המיועדים לשמש מספר רב של לומדים מכל מקום בעולם ובכל זמן. בעוד שרוב המוקים מבוססים בעיקר על הרצאות וידאו קצרות, מבחנים שמוערכים באופן אוטומטי, פורומים ומשימות פתוחות שמוערכות על ידי עמיתים, מעטים הם המוקים אשר משלבים למידה מבוססת פרויקטים. לכן, מטרות המחקר הנוכחי היו: להבין מהי  המוטיבציה של  מדענים ומהנדסים להשתתף בקורסי מוק מבוססי פרויקטים; ולבחון את תוצרי הלמידה של משתתפי המוק בהקשר של הבניית ידע.
 במחקר השתתפו 726 לומדי המוק בננוטכנולוגיה וננו חיישנים. המחקר נערך בגישה המשלבת והתבסס על נתונים איכותניים וכמותיים. איסוף הנתונים הכמותיים נערך בעזרת שאלונים מקדימים ושאלונים מסכמים שבדקו את המוטיבציה ללמוד ננוטכנולוגיה ואת הידע של הלומדים בתחום זה. כמו כן נותחו הציונים שקיבלו הלומדים בבחנים, בעבודות הפתוחות ובפרויקט הסופי. הנתונים האיכותניים כללו ניתוח תוכן של הפרויקטים וההודעות בפורומים.
הממצאים הראו כי מוטיבציה פנימית ונחישות עצמית  הם הגורמים היכולים להסביר השתתפות ולמידה בקורסי מוק. לעומת זאת, מוטיבציה לקריירה ומסוגלות עצמית הראו תרומה נמוכה למוטיבציה הכללית. בבחינת הקשר בין ידע, ציון סופי בקורס ומוטיבציה, הממצאים הראו שהמוטיבציה הסופית מנבאת את הציון הסופי, כלומר מי ששומר על מוטיבציה גבוהה בסוף הקורס סביר שיסיים את הקורס בהצלחה. עוד נמצא כי מוטיבציה גבוהה שנשמרת לאורך הקורס היא גורם משמעותי להבניית ידע מוצלחת בננוטכנולוגיה. על המרצה
ד"ר ותד הינה בוגרת תואר שלישי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון בהנחייתה של פרופ' מירי ברק. במהלך לימודיה היא הייתה שותפה בתכנון והפקה של המוק הראשון שפותח על ידי הטכניון והועלה על הפלטפורמה העולמית Coursera בנושא ננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים. כיום ד"ר ותד היא מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי, אחראית על  פיתוח מוקים (MOOCs) וראש מסלול מצוינים במכללה. במקביל, היא פוסט דוקטורנטית באוניברסיטה הפתוחה, החוקרת פיתוח מיומנויות האוריינות הדיגיטלית, בהנחייתם של פרופ' אינה בלאו, ד"ר גל בן-יהודה ופרופ' יורם עשת. תחומי המחקר של ד"ר ותד מתמקדים בלמידה בסביבת מוקים, למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת חקר במעבדות, מוטיבציה ללמידת מדעים, וחשיבה חדשנית.

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן


אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
 
פרסומת
הנך רשאי/ת, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי שיווק הקשורים לאירועים במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת innovation@openu.ac.il


Powered by Publicators

Powered by Publicators