האוניברסיטה הפתוחה

כנס
איכות – היבטים מחקריים ויישומיים 

כנס איכות
יום רביעי, א אדר א תשע"ט, 6 בפברואר 2019
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
    
09:30 התכנסות וכיבוד קל
   
10:00 דברי ברכה
   
10:15 מושב ראשון | יו"ר: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי, ראש התוכנית להנדסת תעשייה וניהול, האוניברסיטה הפתוחה
   
ד"ר אביגדור זוננשיין, מוסד שמואל נאמן בטכניון
פרופ' רון קנת, מוסד שמואל נאמן בטכניון, KPA
הערכת בשלות התעשייה לייצור מתקדם - פיתוח מודל לאיתור אתגרים והזדמנויות
      
10:45 Bernard G. Francq, Principal Statistician, GSK (Belgium)
Practical Flatness: Equivalence approach for multi-factor robustness evaluation with applications in industry and vaccines development
      
11:15 מיכל בן-דוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה
פיתוח תרשימי בקרה לתוחלת של משתנים הנמדדים עם טעויות עיגול גדולות
      
11:45 הפסקה
      
12:00 יאיר חיימוביץ'מהנדס אמינות ובטיחות, מרכז הנדסה - חטיבת הנדסה ופיתוח, התעשייה האווירית
הערכת השפעת הגורם האנושי בניתוח בטיחות מערכות – שיטה חדשה שפותחה בתעשייה האווירית
      
12:30 ליאורה שושני, יועצת לניהול איכות
לקוח מוביל איכות
      
13:00 הפסקת צהריים
      
14:00 ברכת נציג הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות
       
14:15 מושב אחה"צ | יו"ר: גב' מירית זימן שומר, האיגוד הישראלי לאיכות
   
איה דניאל, מנהלת האיכות ו-World Class בחברת תדיראן סוללות בע"מ
אמינות סוללות HLC ו-TL
   
14:45 ירון רום, מנהל הנדסת אמינות ומעבדות סביבה, מרכז מחקר ופיתוח של מוטורולה ישראל
אמינות כדיסציפלינה תומכת תוכן חסין
       
15:15 הפסקה
  
15:30 דב פרי, יו"ר המערכת של ביטאון "איכות" ויו"ר האיגוד הישראלי לאיכות לשעבר
האם הקיימות היא בת קיימא?
  
16:00 ודים ליכטיק, מנהל הבטחת איכות ורוקח אחראי - QP - פתרונות איכות
ניהול סיכונים דינמי - מחזון למציאות
  
16:30 דברי סיכום
   
סיום משוער בשעה 17:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

Powered by Publicators