logoim_1_0_0_0
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
Cover

יום עיון
לכבוד צאתו לאור של הספר
Emirate, Egyptian, Ethiopian
Colonial Experiences in Late
Nineteenth-Century Harar


By Syracuse University Press
 Avishai Ben-Dror
יום רביעי, ד בטבת תשע"ט, 12 בדצמבר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
16:45 התכנסות וכיבוד קל
   
17:00 ברכות
פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' איריס שגריר, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה
  
17:15 יו"ר: ד"ר טל שובל, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
  
פרופ' מוסטפא כבהא, ראש תחום לימודי המזרח-התיכון, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה
ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
שותפות עוינת: יחסי מצרים ואתיופיה בתקופת שלטונו של ג'מאל עבד אל-נאצר במצרים
(1970-1954)
  
17:45 ד"ר לאונרדו כהן, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המפגשים בין הנצרות הקתולית לנצרות האתיופית
  
18:15 ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
האם הקולוניאליזם הוא תופעה אירופית בלבד? דמיון ושוני בין דגמים קולוניאליים
  
18:45 דברי סיכום
ד"ר אבישי בן-דרור, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
  
סיום משוער בשעה 19:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
ההרשמה בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators