האוניברסיטה הפתוחה
הכנס הראשון

האגודה הישראלית לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים

אחריות תאגידית
יום שלישי, כד באלול תשע"ח, 4 בספטמבר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

9:00 התכנסות וכיבוד קל
   
9:30 מושב פתיחה
ברכות: ד"ר אור קרסין, סגנית נשיא האגודה, האוניברסיטה הפתוחה
הרצאת פתיחה: פרופ' אורן פרז, נשיא האגודה, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן

ברכות: יעל דרומי, משנה למנכ"ל בנק הפועלים ומנהלת חטיבת מחזיקי עניין
ברכות: דניאלה פרוסקי-שיאון, מנהלת תקשורת ארגונית וקיימות גלובלית - קבוצת שטראוס
  
10:15 מושב בוקר: אתיקה והתנהלות פנים ארגונית
יו"ר המושב: ד"ר דניאל מישורי, אוניברסיטת תל אביב
  
ד"ר רוברט אלבין, המכללה האקדמית ספיר
שתי צורות של אחריות – ארגונית וחברתית
  
ד"ר גלית אבידר, המרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
פרופ' עמוס דרורי, המרכז האקדמי פרס; פרופ' יותם לוריא, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
תרומת תכנית אתיקה אפקטיבית ליצירת סביבה ארגונית 
  
ד"ר גלית ברנשטוק, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל אביב
דילמות אתיות ותהליכי קבלת החלטות בארגונים עסקיים גדולים – נקודת המבט של המנכ"לים
  
11:15 הפסקה
    
11:30 מושב צהריים ראשון: מדידה, דיווח, שקיפות ושיתופיות
יו"ר המושב: פרופ' יותם לוריא, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
    
בלהה גבעון, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; פרופ' אבינועם מאיר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; פרופ' אורנה בראון-לוינסון, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
יחסי תעשייה-קהילה-מקום-סביבה – ניתוח מקרה יישובי ים המלח ומפעלי ים המלח

  
נוגה פיטובסקי-נוה, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית ספיר;
פרופ' הלל שמיד, ד"ר מיכל אלמוג-בר, האוניברסיטה העברית בירושלים
מבט מבפנים על שיתופי פעולה בין מגזריים – בחינת שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים לארגונים חברתיים ללא כוונות רווח
  
יואלה גאנם, האוניברסיטה העברית; ד"ר דיוויד כץ, אוניברסיטת חיפה; ד"ר איתי אטר, אוניברסיטת תל אביב
מדידת מהותיות הדיווח הסביבתי – המקרה הישראלי
   
ליעד אורתר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואוניברסיטת חיפה
שיטה אמפירית לניתוח מהותיות בדוחות קיימות 
  
12:45 מושב צהריים שני: רגולציה ואחריות תאגידית
יו"ר המושב: פרופ' גל רז, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
  
גלית קניגסברג, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' דני רבינוביץ, אוניברסיטת תל אביב;
פרופ' אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה
אקלים עסקי – עסקי אקלים: יישום אמצעי הפחתה והיערכות לשינוי אקלים במגזר העסקי בישראל
  
ד"ר אור קרסין ופרופ' אביעד בר חיים, האוניברסיטה הפתוחה
כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה תחת תרחישי רגולציה שונים
  
ד"ר שירה דסקל, אוניברסיטת חיפה; פרופ' אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה;
פרופ' מוטי שכטר, אוניברסיטת חיפה
בין אחריות יצרן מורחבת לאחריות תאגידית – הטיפול בפסולת אריזות בישראל
  
13:45 הפסקת צהריים
  
14:45 רב שיח: האתגר הרב תחומי בהוראת אחריות תאגידית בישראל
יו"ר המושב: ליעד אורתר, המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ואוניברסיטת חיפה
  
ד"ר אבי קיי, מרכז אקדמי לב
פרספקטיבה של 70 שנה על אחריות תאגידית בישראל ומבט קדימה
  
ד"ר תמר ברקאי, מכללת תל־‏חי; ד"ר טליה אהרוני, אוניברסיטת תל אביב והמכללה למינהל אחריות תאגידית בישראל: אתגרים ביישום ובהוראה
  
רב שיח בהשתתפות המרצים יחד עם: ד"ר עופר סיטבון, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים;
ד"ר ענבל אבו, המסלול האקדמי של המכללה למינהל ומכללת סמינר הקיבוצים;  
ד"ר יקותיאל שוהם, האוניברסיטה הפתוחה
  
15:45 דברי סיכום והצגה קצרה של תכניות האגודה להמשך
  
ההשתתפות בכנס ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל למזכיר האגודה מר ליעד אורתר או בטל': 058-4873737
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
שורת לוגואים

Powered by Publicators