האוניברסיטה הפתוחה, המכון לניתוח מדיניות והאגודה הסוציולוגית הישראלית
צבא ושיטור


יום עיון
צבא ושיטור
יום רביעי, טו בחשון תשע"ט, 24 באוקטובר 2018
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
    
09:45 התכנסות וכיבוד קל
     
10:00 דברי פתיחה: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
  
10:15 מושב ראשון: היבטים תיאורטיים ומחקריים של הממשק צבא ושיטור
יו"ר: ד"ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין
     
  ד״ר עוזי בן שלום, אוניברסיטת אריאל בשומרון
השיטור והלחימה בצה"ל: בין סוציולוגיה פוליטית של הצבא לסוציולוגיה של הפעולה הצבאית
  
ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה
השיטור ה"נעלם" – כיצד ומדוע נעלם המושג "שיטור" מן התורה הצבאית של הביטחון השוטף בישראל
  
11:15 הפסקה
      
11:30 מושב שני: צבא, שיטור ואלימות - המקרה הישראלי
יו"ר: ד״ר דנה קחטן-גרוסוירט, האוניברסיטה הפתוחה
     
פרופ׳ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
מי שולט על צבא השיטור
     
ד״ר קובי מיכאל וד״ר כרמית פדן, המכון למחקרי ביטחון לאומי
צבאות במשימות שיטור
הקשר המתחייב שבין ערכי הצבא לפיקוח האזרחי על הצבא
     
ד״ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין
צבא, (אי)שיטור ואלימות אזרחית
     
13:00 הפסקת צהריים
     
14:00 מושב שלישי: שיטור, אלימות ומגדר
יו"ר: ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה
     
פרופ׳ אורנה ששון-לוי, אוניברסיטת בר-אילן ופרופ׳ עדנה-לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיאלקטיקה המגדרית של השתתפות נשים בצבא השיטור
  
  ד״ר חוה ברונפלד-שטיין, המכללה האקדמית בית ברל
"העיניים של המדינה"
בין שיטור ללחימה
  
ד"ר איל לוין וגב' שמרית אנגל, אוניברסיטת אריאל בשומרון
מקומן של נשים בשיטור הצבאי בשטחים – מקרה הבוחן של חיילות צה"ל ושוטרות מג"ב
     
15:30 הפסקה
   
15:45 מושב רביעי: ממשקי ההשפעה החיצוניים של צבא ושיטור
יו"ר: ד"ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל בשומרון
  
פרופ׳ גיא בן-פורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המשטרה הצבאית
  
ד״ר אראלה גראסיאני, אוניברסיטת אמסטרדם
שיטור הדמוקרטיה: אחת ההשפעות של השוק הצבאי והביטחוני הישראלי
  
סיום משוער בשעה 17:00
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

Powered by Publicators