שורת לוגואים
המכון לניתוחי מדיניות של האוניברסיטה הפתוחה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
והאגודה הישראלית לחינוך משווה
בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

יובל לתוכנית האינטגרציה בחינוך:
שילוב, הדרה ושינוי חברתי

oil-water
יום ראשון, כ בסיוון תשע"ח, 3 ביוני 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
יום שני, כא בסיוון תשע"ח, 4 ביוני 2018
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
יום ראשון, 3 ביוני 2018, קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
 
09:00 התכנסות וכיבוד קל
   
09:15
מושב מליאה: ?Will integration bring us together
  יו"ר: יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
   
  ברכות: שרה גורי-רוזנבליט, המשנה לנשיא לעניינים אקדמים, האוניברסיטה הפתוחה
           גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
   
  הרצאת אורח
 
Michael S. Merry, University of Amsterdam
Might there be reasons to be "against diversity"?
   
  Discussant: Itay Snir, The Open University
   
10:45
מושב מליאה:  אינטגרציה והדרה במערכת החינוך הישראלית - אז והיום
  יו"ר: ג'וליה רסניק, האוניברסיטה העברית בירושלים
   
  ג'וליה רסניק, האוניברסיטה העברית בירושלים
מרפורמת אינטגרציה עד רפורמת דברת: תמורות במדיניות החינוך בישראל
   
  איימן אגבאריה, אוניברסיטת חיפה
חינוך לשייכות מול חינוך לאינטגרציה: מי בפנים, מי בחוץ ומי בין לבין ב"ממלכתיות"
   
  יריב פניגר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מערך השוויון לפרקטיקה מרבדת: הקבצות במערכת החינוך הישראלי
   
  לימור גבאי-אגוזי, אוניברסיטת בר-אילן
הסללה בחינוך התיכוני, השכלה גבוהה, והחזרי הכנסה לאורך החיים
   
12:30 הפסקת צהריים
   
13:30
מושבים מקבילים
      
מהקצאה שוויונית לשוויון הזדמנויות בחינוך: המקרה של ישראל

יו"ר: איריס בן-דוד הדר, אוניברסיטת בר-אילן
   
 
סמי עטר, איריס בן-דוד הדר, יוסף קליין, אוניברסיטת בר-אילן
הקצאת המשאבים התוספתיים ותרומתה לעיצוב התפלגות התפוקות בחינוך: המקרה של הרשויות המקומיות בישראל
   
  אלינור בן-לוי, איריס בן-דוד הדר, אוניברסיטת בר-אילן
האם זה באמת הוגן? ניתוח של מידת השוויוניות בהקצאת המשאבים לחינוך בישראל
2015-2012
   
  רועי וולף, איריס בן-דוד הדר, יוסף קליין, אוניברסיטת בר-אילן
השינויים בתקציב החינוך (תוספות והעברות) לאורו של האקלים הפוליטי בישראל
   
  מור זהבי, איריס בן-דוד הדר, יוסף קליין, אוניברסיטת בר-אילן
בחירה ויעילות בחינוך 
   
  זהורית דדון-גולן, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת חמדת הדרום
האם אנחנו מתקרבים ליעד של שוויוניות בחינוך? ניתוח מקורות ומגמות אי-השוויון בהישגים בחינוך בישראל 2016-2012 
   
  מגיבה: זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
   
  סוגיות בהשכלה גבוהה
  יו"ר: איתי שניר, האוניברסיטה הפתוחה
   
  תמנע בן, אוניברסיטת תל אביב
בחינת עמדות בעלי העניין במערכת ההשכלה הגבוהה בנוגע להצטרפותה של ישראל להסכם בולוניה
   
  ארז טרבלסי, המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת הרצוג
אינטגרציה במוסדות סלקטיביים: מוביליות חברתית ומשבר זהות בישיבות בשנות ה-80
   
  יניב וינרב, מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב
בנאום באוניברסיטת אריאל
   
  פנינה הירש, משרד החינוך
מ"סיעוד" ל"קדם רפואה": נאו-ליברליזם ורשתות שחקנים הטרוגניות בעיצוב תכנית לימודים בתיכונים
   
15:00 הפסקה
   
15:15 מושבים מקבילים
   
  יהודים וערבים: אינטגרציה בעל כורחם
  יו"ר: יוסי שביט, אוניברסיטת תל אביב
   
  נטלי לוי, אוניברסיטת תל אביב
אינטגרציה אידיאולוגית ונסיבתית בין יהודים לערבים בישראל: מחקר השוואתי של ריחוק חברתי והזדהות חברתית של תלמידים
 
אביב ליברמן, אוניברסיטת תל אביב
הישגים של תלמידים יהודים וערבים בבתי ספר אינטגרטיביים
 
אייל ארליך, התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון 360, רמלה
הומופיליה לאומית בקרב סטודנטים יהודים וערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 
  חינוך גלובלי ובחירה בחינוך
  יו"ר: מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב
   
  מעין מזרחי, מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב וקלייר מקסוול, UCL London
מעמד בינוני גלובלי בישראל: בין אינטגרציה למוביליות
   
  ירדן גאלי, המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת תלפיות לחינוך
המעורבות של עמותות במימוש מדיניות חינוכית
 
יובל דביר, UCL London
אינטרנציונליזציה של חינוך תיכוני ציבורי בישראל: סגרגציה בשם הציות למגמות חינוכיות גלובליות?
   
 

חינוך בין-תרבותי ובין-דתי

יו"ר: עינת ליבל-הס, המכללה האקדמית אשקלון
   
  סיון הירש, université du Québec à Trois-Rivières
לדבר על דתות בגישה פלורליסטית: המקרה של תכנית הלימודים ״אתיקה ותרבות דתית״ בקוייבק
 
איתי ארצי, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל אביב-יפו
 מדיניות אינטגרטיבית בעידן הנאו-ליברלי: המקרה של החינוך הממלכתי המשלב
 
עדי בינס, המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופ"ת
מדיניות ותפישות מורים בתחום קליטת מהגרים במערכת החינוך: בין כור היתוך לרב- תרבותיות
 
עינת ליבל-הס, המכללה האקדמית אשקלון
חינוך יהודי ליברלי בבתי ספר ממלכתיים בתל אביב: בין שילוב לשינוי
   
16:45 הפסקה
   
17:00 מושב מליאה: אינטגרציה ושוויון בישראל ובעולם
  יו"ר: גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
 
Joshua Glazer, George Washington University
Equality, outcomes, and integration in US education: can we have them all?
   
  נורה רש, האוניברסיטה העברית בירושלים
אינטגרציה חינוכית: עלייתו ונפילתו של חלום
 
נחום בלס, מכון טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
רפורמה חינוכית במבט השוואתי: ישראל ופולין
סיום משוער בשעה 18:30
יום שני, 4 ביוני 2018, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
9:15 מושב מליאה: הפרדה ובידול בחינוך: המקרה של חרדים בישראל
יו"ר: גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
 
ברכות: משה כהן-אליה, נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
 
גלעד מלאך, המכון הישראלי לדמוקרטיה
"בידול כאינטגרציה": מה קורה בקמפוסים האקדמיים החרדיים?
 
גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
הפרדה מגדרית באקדמיה: האמנם התאמה רב-תרבותית?
 
לטם פרי-חזן ואושרת פרלשטיין, אוניברסיטת חיפה
ניעות של הזכות לשוויון בקבלה לבתי ספר חרדיים: ליטיגציה, פוליטיקה ושינוי חברתי
 
מיכל צ'רנוביצקי, תנועת עיר ואם לקידום נשים חרדיות
מערכת החינוך החרדית: פערים פנימה והחוצה
 
10:40 מושבים מקבילים
 
אינטגרציה בחינוך הדתי
יו"ר: זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
 
זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
החינוך הממלכתי דתי בישראל בין אינטגרציה לסגרגציה
 
נהוראי אליקים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הסללה ומיון בבתי ספר ממלכתיים דתיים: בין שיח נאו-ליברלי לדתי
 
צוריאל רובינס, בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית
אינטגרציה הפוכה: תיאוריה ומעשה
 
יוספה טביב-כליף, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין והאוניברסיטה העברית בירושלים
"זה כמו קפסולת זמן שנשארת איתך": בית ספר כעוגן לזהות אתנו-מעמדית
 
שינוי חברתי בחברה רב-תרבותית: זהויות בתנועה, ערכים, קוגניציה ותפיסות של העצמי
יו"ר: מייקל וינשטוק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 
סתיו חסידים-קורנברג, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אפיסטמולוגיה אישית, ערכים וחיפוש זהות אתנית בקרב סטודנטים ישראלים
 
טורקי אבו עליון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תמורות חברתיות והתפתחותיות בחברה מסורתית: שינוי בערכים ובתפיסות הזהות בקרב הקהילה הבדואית בדרום הארץ
 
סחר אלצאנע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שינוי בתפיסת הפסיכולוגיה בבתי הספר בקהילה הבדואית 
 
אשרת רותם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בין אוטונומיה למחויבות אישית: שינויים בראי שלושה דורות של נשים במשפחות ישראליות יוצאות אתיופיה
 
12:10 הפסקת צהריים
 
13:15 מושבים מקבילים
 
הכשרת מורים, זהויות
יו"ר: גל הרמט, סמינר הקיבוצים, מכללה לחברה ואומנויות
    
גליה זלמנסון-לוי, סמינר הקיבוצים
חינוך אינטגרטיבי בחברה מחולקת: האם אפשרי? תיאור מקרה של תכנית להכשרת מורים ומורות
    
גל הרמט, סמינר הקיבוצים, מכללה לחברה ואומנויות
הכשרת מורות ומורים לצדק חברתי וחינוך לשלום דרך כתיבת ספרי ילדים
 
חניתה חדד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מעמד המורה בעידן הנאו-ליברלי בראי הפריפריה
 
איברהים אבו עג'ג', המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
היבטים חברתיים ורגשיים בנגישות של ילדים בעלי מוגבלות פיזית ושכלית בחברה הערבית הבדואית בנגב: תפיסות הורים
     
אינטגרציה וסגרגציה במרחב
יו"ר: ארז צפדיה, מכללת ספיר 
     
אורי אטינגר, סבסטיאן ולרשטיין, נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב
דיור חברתי בשדה דב: הדרה ושילוב מרחבי - הקשיים וההזדמנות
 
מוטי גיגי, מכללת ספיר
תושבי שדרות בהרחבות הקהילתיות במועצה האזורית שער הנגב: בין אינטגרציה לסגרגציה
 
מריק שטרן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ירושלים למחקרי מדיניות
זהות מעמדית במרחב אתנו-לאומי: דפוסי הידוד וקונפליקט בגבעה הצרפתית בירושלים
 
לי כהנר, מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
מרחבי המגורים של החברה החרדית בישראל: חקר מגמות ותהליכים עכשוויים והשלכתם על המרחב החרדי בין סגרגציה לאינטגרציה
   
14:45 הפסקה
    
15:00 מושב מליאה: אורחים לא-רצויים או בני בית? להיות ילד(ת) אינטגרציה
יו"ר: גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה 
 
הקרנת קטעים מהסרט: אליס לא גרה כאן אף פעם (במאית: סיני בר דוד, ישראל, 1998)
 
דיון בהשתתפות: ליטל בר, נפתלי שם טוב ומיכל שריקי
 
16:30 הפסקה
 
16:45
השקת הספר: צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך מאת יוסי דהאן
יו"ר: משה כהן-אליה, נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 
יולי תמיר, נשיאת מכללת שנקר; תמי הראל בן-שחר, אוניברסיטת חיפה; ח"כ יוסי יונה
מגיב: יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
סיום משוער בשעה 18:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators