logo-op
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
ערב עיון רב-תחומי בחקר הכדורגל

בין החיבורים 3

בין החיבורים
יום חמישי, כט בתמוז תשע"ח, 12 ביולי 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
15:30 התכנסות וכיבוד קל
  
15:45 מושב ראשון
  
פרופ' מוסטפא כבהא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
מאבקים באדום-לבן: היריבות ההיסטורית בין אל-אהלי ואל-זמאלכ במצרים: היבטים היסטוריים, מעמדיים וזהותיים
  
ד"ר שלומית גיא, ראשת ההתמחות לחינוך גופני, מכללת קיי
Go West: על תהליכי המערביזציה של הכדורגל הישראלי מסוף המאה הקודמת
  
16:45 הפסקה
  
17:00 מושב שני
  
ד"ר עלינא ברנשטיין, בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל
מי שמע על לי פלקון? - על כדורגל, נשים ותקשורת בישראל
  
ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
זיכרונות סלקטיביים: על כדורגל כמקרה בוחן של כתיבה היסטורית
  
18:00 הפסקה
  
18:15 מושב שלישי
  
ד"ר טלי פרידמן, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים
"עובדים על היחסים" - איך אוהדי כדורגל משמרים את נאמנותם כשהקבוצה מאכזבת
  
ד"ר יובל אילון, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
עבירות, מוסכמות, רמאות
  
מגיב: פרופ' אמיר הורוביץ, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
סיום משוער בשעה 19:30
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע