האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לניהול ולכלכלה
כלכלה במבחן הזמן
  
ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר

כלכלה במבחן הזמן

סוגיות בהיסטוריה כלכלית

מאת אמירה עופר ויואל מוקיר
בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

יום ראשון, יד באייר תשע"ח, 29 באפריל 2018

האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רמת אביב, רחוב קלאוזנר 16, תל אביב
16:00 התכנסות וכיבוד קל
  
16:15 מושב ראשון: טכנולוגיה והמצאות בהיסטוריה
יו"ר: פרופ' קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה
  
פרופ' מנואל טרכטנברג, ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
בראי ההיסטוריה: האם החדשנות והטכנולוגיה מיטיבות עם החברה?
   
ד"ר קרין ואן דר בק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גלגלי הקידמה: תנאים גיאוגרפיים ומיקום התיעוש באנגליה של המאה השמונה עשרה
   
ד"ר דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
כיצד ממציאים כסף? יישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים

  
17:45 הפסקה 
 
18:00 מושב שני: תרבות, דת וחברה בהיסטוריה הכלכלית
יו"ר: ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
 
פרופ' מירי אליאב-פלדון, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
התזה של מקס ובר על פרוטסטנטיות וקפיטליזם ותקפותה כעבור למעלה ממאה שנים
  
ד"ר יניי שפיצר, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
יהודים בהיסטוריה הכלכלית: ריכוז עדויות מההתעוררות המחקרית בתחום
  
תגובת המחברים
גב' אמירה עופר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יואל מוקיר, Northwestern University ואוניברסיטת תל אביב
 
סיום משוער בשעה 19:30
 
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

Powered by Publicators