shoamopresarch1
אירוע טרום כנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
HEADER3
ערב עיון
הצד האפל של הטכנולוגיה:
איך לפתח כישורי הישרדות במרחב הדיגיטלי?
יום שני, ד באדר תשע"ח, 19 בפברואר 2018
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
16:15 התכנסות וכיבוד קל
16:30 מושב ראשון: התנהגות במרחב הדיגיטלי
יו"ר: פרופ' ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אופיר טוראל ,California State University, Fullerton & University of Southern California
"הצד האפל" של שימוש בטכנולוגיות: אתגרים ודרכי התמודדות
פרופ' אינה בלאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה
הונאה דיגיטלית ואנלוגית בלמידה: קל יותר ברשת?
אמיר וינר, שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק, האוניברסיטה הפתוחה
הצד האפל של Learning Analytics
18:00 הפסקה
18:15 מושב שני: יחסים בין אנשים בתוך ומחוץ למרחב הדיגיטלי
יו"ר: פרופ' יורם עשת-אלקלעי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
איתי ברון, Agree Online
חינוך ליישוב סכסוכים דיגיטליים בין ילדים ובני נוער
ד"ר שיר אתגר, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
האם שימוש בסמארטפונים משפיע על אינטימיות זוגית?
סיום משוער בשעה 19:30
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
הסרה מרשימת תפוצה
הודעה זו נשלחה ע"י המחלקה לדוברות וליחסי ציבור האחראית על מגוון ימי העיון והאירועים הנערכים באוניברסיטה הפתוחה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור הקשור לאירועים באו"פ, ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית
ההודעה, או ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il


Powered by Publicators

Powered by Publicators