logooptikshoret
prostitution-dark-industry
ערב עיון

זרקור על תעשייה אפלה: הזנות והמדיה

יום שני, יג בשבט תשע"ח,
29 בינואר 2018 


קריית האוניברסיטה הפתוחה 
ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון;
החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)


כמה נתונים על תופעת הזנות בישראל: מספר המועסקים בה נאמד בכ-12,000 בני אדם, 95% מהם נשים ואחוז לא מבוטל מהם קטינות וקטינים. 15%-12% מהאוכלוסייה הגברית מעל גיל 18 צורכים זנות, ותשלומי הלקוחות מגיעים לכ-1.2 מיליארדי שקלים בשנה. ידוע שנתונים אלה הם נתוני חסר והיקף התופעה גדול הרבה יותר.
בערב עיון זה נתמקד בתופעת הזנות בישראל ובהשתקפותה בזירה התקשורתית המקומית. ד"ר דנה קפלן תשאל מדוע תעשיית הזנות מפזרת "כרטיסי ביקור" המפרסמים שירותי מין ברחובות תל אביב, עיתונאית "הארץ" ורד לי תאפיין את תעשיית הזנות מנקודת מבט עיתונאית, גב' אודליה דיין-גבאי תתמקד בסיקור תופעת הזנות בתקשורת בעשור האחרון וד"ר יעלה להב רז תפנה זרקור אל שיח הצרכנים שמתפתח בפורומים ובאתרים שבהם נסחרים שירותי הזנות.
16:00 התכנסות
  
16:30 ברכות
  
16:45 ורד לי, עיתונאית "הארץ"
אפיון תעשיית הזנות ונקודת מבט של עיתונאית (מיפוי ושרטוט תמונת מצב של תעשיית הזנות)
  
17:05 אודליה דיין-גבאי, דוקטורנטית בחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים
הזנות בתקשורת הישראלית - סיקור השיח התקשורתי על תופעת הזנות בעשור האחרון
(2017-2007) 
  
17:25 ד"ר דנה קפלן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
כרטיסי זנות, עירוניות ואווירה סקסית
  
17:45 ד"ר יעלה להב רז, המכללה האקדמית תל אביב-יפו ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מובלעות של היתרים: צריכת זנות במרחב המקוון
סיום משוער בשעה 19:00
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

Powered by Publicators