header3datot
3datot_0_0
   
   
הכנס הבינלאומי השביעי
   
תהליכי סימביוזה
וסינקרטיזם בין דתות:

יהדות, נצרות, אסלאם
 
ימים רביעי וחמישי, ט-י בטבת תשע"ח, 28-27 בדצמבר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
יום רביעי, 27 בדצמבר 2017
16:00 התכנסות וכיבוד קל
16:30 ברכות
פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים (מינ"ם)

מושב ראשון: תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות – שיח משותף
יו"ר: פרופ' חיים סעדון, דיקן הלימודים האקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

הקאדי ד"ר איאד זחאלקה, קאדי בית הדין השרעי לערעורים ומנהל בתי הדין השרעיים בישראל, אוניברסיטת תל אביב

הרב ד"ר רון קרוניש, מרצה ועמית ספרייה, מכון ון ליר בירושלים
17:30 הפסקה
18:00 מושב שני: מפגשים דתיים והגותיים
יו"ר: פרופ' מנחם פיש, הקתדרה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש יוסף וסיל מייזר וראש המרכז ללימודים דתיים ובין-דתיים, אוניברסיטת תל אביב
 
ד"ר גיל גורדון, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים
"תלמודיסטים-ספקולנטים-ציונים": תמורות בדימוי היהודי בעיני מיסיונרים פרוטסטנטים גרמנים בארץ ישראל בסוף העידן העות'מאני
 
ד"ר גתית הולצמן, החוג למחשבת ישראל, מכללת לוינסקי לחינוך
אמת, מסורת ופולחן: על היחס בין היהדות לאסלאם ובין דת לפילוסופיה בהגות היהודית בימי הביניים


ד"ר נעמי כהן צנטנר, בתר-דוקטורנטית במרכז "דעת המקום", האוניברסיטה העברית בירושלים
מרחבי צליל משותפים בצפת העות'מאנית
סיום משוער 19:30
יום חמישי, 28 בדצמבר 2017
09:30 התכנסות וכיבוד קל
10:00 מושב שלישי: סוכני תיווך בין התרבויות 
יו"ר: פרופ' גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' חיים סעדון, דיקן הלימודים האקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
מוחמד מקס רגי ומוחמד כהן כסוכני שינוי חברתיים ובין-דתיים
 
ד"ר מישי הרמן, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
"ראשית אל היהודי": סמואל גובאט והמיסיון ליהודי ארץ ישראל באמצע המאה התשע-עשרה
 
עמיחי שוורץ, דוקטורנט במחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון
בין סנוטו לפדנזולה - אשתורי הפרחי כמתווך וכאוטוריטה יהודית בגיאוגרפיה המקראית
11:30 הפסקה
12:00 מושב רביעי: סינקרטיזם ריטואלי 
יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים
(מינ"ם) 
 
רפאל קרויזר, דוקטורנט בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר במכון "עד הנה" לחקר ולימוד מורשת יהדות גליציה ובוקובינה, המכללה האקדמית הרצוג
בצל החתונה הקתולית: טקס הגירושין באשכנז בימי הביניים
 
ד"ר יוסף מרדכי דובאוויק, בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית אחוה
"שלמא למר": ברכה נוצרית בפירוש התלמוד של רב האי גאון
 
משה יגור, עמית מחקר לבתר-דוקטורט, החוג להיסטוריה של המזרח-התיכון, אוניברסיטת חיפה, והמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ברית מילה כמנהג בין-דתי במצרים של ימי הביניים
13:30 הפסקת צהריים
14:30 מושב חמישי: לכבוד זוכי פרס מינ"ם לשנת 2017
יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 
(מינ"ם)

ד"ר דודו רוטמן, ספר מחקרי מצטיין
דרקונים, שדים ומחוזות קסומים - על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים
 
ד"ר אביגיל יעקבסון וד"ר משה נאור, ספר מחקרי מצטיין  
Oriental Neighbors: Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine

ד"ר כרמה בן יוחנן, עבודת דוקטור מצטיינת
נצרות בראי המחשבה היהודית-אורתודוקסית ויהדות בראי התיאולוגיה הקתולית בעשורים האחרונים
 
רועי מרום, עבודת מוסמך מצטיינת
דיני הפגיעה בגוף ובנפש בעת העתיקה ובאסלאם הקדום
16:00 הפסקה
16:30 מושב שישי: סינקרטיזם דתי ואתני בשדה הפוליטי
יו"ר: ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' (אמריטוס) משה מעוז, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
אמביוולנטיות ביחסי מוסלמים-יהודים בארצות האסלאם
 
גב' מייסון שחאדה, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
יהודים, נוצרים ומוסלמים במפלגה הקומוניסטית הישראלית: משקלם של מוצא דתי וערכים דתיים בגיבוש יחסי סימביוזה רעיוניים בין חברי המפלגה,
1967-1948
 
 
ד"ר אבישי בן-דרור, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה, ומכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
"מוסלמים של הפאשא, נוצרים של המלך" – עיון מחודש בסינקרטיזם לגווניו בקרב בני עמי האורומו במהלך המאה התשע-עשרה
סיום משוער 18:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחץ כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.