הזמנה לסמינר המרכז למחקרי סביבה וקיימות, האוניברסיטה הפתוחה
sofi1
tmuna
בסמינר תועבר הרצאתו של פרופ' ארז צפדיה, מהאוניברסיטה הפתוחה:

"עלייתה וקריסתה של התפיסה הסביבתית-ביזורית בתכנון העירוני"

יום ראשון | ו' בניסן תשפ"ד | 14.4.2024 | 16:00 - 15:00
הסמינר מתקיים באופן מקוון
מפגש פיסי יתקיים בגלריית למדא, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
להשתתפות מקוונת לחצו על הקישור לזום
תפיסת התכנון המרחבי שגובשה בשנות התשעים של המאה הקודמת ניסחה סדר יום סביבתי ושלטוני חדש, שאותו נכנה "סביבתי-ביזורי", בו שיקולים סביבתיים ודמוקרטיזציה מקומית משרטטים את אופי הפיתוח. תוכניות המתאר הארציות 31, 35 ו- 38 להן נלוותה רפורמה במבנה מערכת התכנון תבעו את הביטויים לסדר היום החדש, שחתרו לרכז את הבנייה למגורים במוקדים עירוניים קיימים, תוך הענקת סמכויות תכנון נרחבות לרשויות המקומיות. 

תפיסת התכנון הזו הוקרסה בעזרת שלושה מהלכים מרכזיים: א. תכנון במתכונת חירום, המוכר יותר דרך מילות הקוד ול"לים, וד"לים וותמ"לים; ב. ניצול חולשתן את רשויות מקומיות כדי לכפות עליהן תוכניות חירום, המוכר לנו יותר דרך המונח "הסכמי גג"; ג. החייאת המסורת הקולוניאלית-התיישבותית של הקמת יישובים חדשים. 

ההרצאה תסקור את עלייתה וקריסתה של תפיסת התכנון הסביבתית-ביזורית, ותתמקד בהשלכות של מהלכי ההקרסה על ערי הפיתוח במחוז דרום וצפון. סקירה זו תתמקד בטענה שדווקא בגלל חולשות הרשויות המקומיות שלהן, הניתוח של קריסת תפיסת התכנון באמצעותן מאפשר פיתוח כיווני חשיבה ביקורתיים על הממשק בין תכנון עירוני, סביבה ושלטון מקומי. ובהקשר רחב יותר, על חשיבותו של מבט ("דרומזרחיות") מן השוליים במחקר על קיימות ושלטון מקומי 
H1mVKfQJA_0_0_624_800_0_large
פרופ' ארז צפדיה
ראש תחום מדיניות ציבורית במחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' צפדיה חוקר את המדיניות המרחבית בישראל ומשמעויותיה החברתיות, הפוליטיות והגיאוגרפיות של מדיניות זו, בעיקר על אוכלוסיות פגיעות במרחבים פריפריאליים. כמו כן, היה עמית פוסט-דוקטורט באונ' העברית, מרצה וחוקר אורח באונ' רטגרס, מרצה אורח באונ' מרילנד ופרופ' אורח באונ' מישיגן. פרופ' צפדיה כיהן כראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר.
פרופ' צפדיה
כיהן (ומכהן) בשורה של תפקידים ציבוריים, ביניהם, יו"ר הועד המנהל של "במקום - מתכננים למען זכויות תכנון", חבר הנהלת קולות בנגב, שותף בהקמת בי"ס ערבי-יהודי בבאר שבע, יועץ אקדמי של הסדרה והסרט סלאח פה זה א"י, חבר הועדה האקדמיה המלווה לפרויקט בתי המייסדים בערי פיתוח וחבר הנהלת הקולקטיב המזרחי-אזרחי.
יום ראשון, 14.4.2024, בין השעות 15:00-16:00 
הסמינר יועבר בזום
נשמח לראותכם/ן,
צוות המרכז למחקרי סביבה וקיימות

Powered by Publicators