headernew3-min
model
מחקר חדש:
כמה טוב שבאת הביתה?
שביעות רצון ממקום המגורים וחשיבותם של היבטים סביבתיים
לקראת הבחירות המוניציפליות הקרבות אנו מפרסים מחקר חדש פרי עבודתן של ד"ר אור קרסין, ראשת המרכז למחקרי סביבה וקיימות וד"ר שולה גולדן, חוקרת בכירה במרכז. המחקר בוחן מהם הגורמים המשפיעים על מידת שביעות הרצון של תושבים בישראל ממקום מגוריהם.
המחקר, העושה שימוש בנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנים 2014 ו-2021, מצביע על הגורמים המשפיעים יותר ופחות על שביעות הרצון ממקום המגורים. 
ממצאי המחקר נותנים אינדיקציה לשיקולים שאנו עורכים בבואנו להחליט היכן נתגורר, לגורמים לחיבור למקום ולאמון שלנו ברשות המקומית. בנוסף, ממצאי המחקר מסייעים להבין טוב יותר את הפערים וההבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל.  
המחקר מניח תשתית ידע לקובעי מדיניות וראשי רשויות לקבל החלטות מבוססות נתונים על היבטים עירוניים בהם יש צורך להשקיע יותר, כדי להגביר את שביעות הרצון של התושבים.
דוח המחקר זמין לצפייה באתר האינטרנט של המרכז.
מאמרי דעה
שני מאמרי דעה מצורפים לגיליון. במאמר דעה ד"ר אחמד חג'אזי, עמית מחקר במרכז, טוען כי אירועי ה 7 באוקטובר הוסיפו אתגרים חדשים להתמודדות עם מצבי החירום, נוסף על האתגרים הקיימים ברשויות המקומיות הערביות. ד"ר חיג'אזי מציג תמונה מעורבת של התפתחות יכולות חירום ברשויות ערביות לצד הצורך בצמצום הפערים בהצטיידות ותקציבים בין הרשויות מקומיות בחברה היהודית לבין הרשויות המקומיות הערביות. 
Research_Center_event003_270x360
סמינרי המרכז
בסמינר שהתקיים ביום 15.2 הציגו ד"ר אור קרסין וד"ר שולה גולדן את מחקרן בנושא "שביעות רצון ממקום המגורים וחשיבותם של היבטים סביבתיים".
לצפייה בהרצאה המלאה

בסמינר שהתקיים ביום 22.1, העביר ד"ר יודן רופא, מרצה בכיר לתכנון ועיצוב אורבני באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הרצאה בנושא "ערים מוטות הליכה". 
לצפייה בהרצאה המלאה

אנו מזמינים אתכן ואתכם לעקוב אחר מועדי הסמינרים הקרובים כאן.
Research_Center_Events14_270x360
לצפייה בסמינרים הקודמים של המרכז:

לצפייה בהרצאה המלאה של ד"ר בני פירסט בנושא "לא מאמינים לאף אחד: האם וכיצד ניתן לחזק את אמון הציבור במערכת התכנון?"

לצפייה בהרצאה המלאה של ד"ר שולה גולדן בנושא "מה עליי לעשות בקשר למשבר האקלים? מבט רב-תחומי על התנהגות ועמדות סביבתיות". 
המרכז בתקשורת
זמן ישראל פרסם מאמר דעה מאת ד"ר אור קרסין, ראשת המרכז, בנושא "המדינה נכשלה – עת להעביר את הטיפול בעורף בחירום לשלטון המקומי". במאמר טוענת ד"ר קרסין כי נפקדות הריבון עולה כמוטיב חוזר באירועי חירום שונים שהתרחשו בישראל בעשורים האחרונים. לכן, יש לבחון האם הגיעה השעה לגבש מודל משילות בו מוקנים סמכויות וכלים רבים יותר לשלטון המקומי במתן מענה בחירום. במרבית המקרים המלחמה הנוכחית הדגישה את יעילות השלטון המקומי בשילוב עם החברה האזרחית בטיפול בצרכים המגוונים של התושבים, לקח שיש ללמוד לקראת אירועי חירום עתידיים ביניהם אירועי חירום אקלימיים. לעיון במאמר הדעה
המרכז למחקרי סביבה וקיימות מברך את כלל המועמדים והמועמדות בבחירות לרשויות המקומיות ומאחל לכולנו בחירות הוגנות ודמוקרטיות שיובילו לממשל מקומי שיפעל לטובת הקיימות ולקידום האינטרס הציבורי         
election
שמרו על קשר

שמרו על קשר וקבלו עדכונים על פרסומים ואירועים של המרכז:

פייסבוק
דוא"ל

Powered by Publicators