הזמנה לסמינר המרכז למחקרי סביבה וקיימות, האוניברסיטה הפתוחה
sofi1
tmuna
בסמינר תועבר הרצאתן של ד"ר אור קרסין וד"ר שולה גולדן, מהמרכז למחקרי סביבה וקיימות
כמה טוב שבאת הביתה?
שביעות רצון ממקום המגורים: גורמים מנבאים וחשיבותם של היבטים סביבתיים
יום חמישי | ו' באדר תשפ"ד | 15.2.2024 | 16:15 - 15:00
המפגש יתקיים בגלריית למדא, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

הסמינר יועבר גם בזום

לקראת הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות, נציג מחקר חדש העוסק בגורמים המשפיעים על שביעות הרצון של תושבים ממקום מגוריהם. בחינת הגורמים הקשורים לתפיסת הפרט לגבי איכות מקום המגורים מעניקה נקודת מבט חיונית למנהלים בשלטון המקומי בקביעת סדרי העדיפות במתן שירותים, שיפור תהליכי תכנון ובניה, כמו גם קביעת סדרי עדיפויות בתמיכה המדינתית. 

המחקר מתבסס על שני מודלים סטטיסטיים זהים, ועל מדגם מייצג נרחב של מעל 7000 איש לשנים 2014 ו- 2021. במודל נכללו ארבע קבוצות של משתנים בקטגוריות שונות: איכות יחסי הקהילה והשכנות; איכות הסביבה; איכות תשתיות התחבורה; וביטחון אישי. כל אחת מהקבוצות בנפרד, וכולן יחד מנבאות את המשתנה התלוי - שביעות רצון ממקום המגורים. המחקר בוחן לא רק את היחס של יחידים, אלא גם את ההבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, בהן יהודיים דתיים, חילוניים וערבים.

ממצאי המחקר מספקים תובנות רבות. בראשן, שמכל המשתנים שנבחנו, היבטים סביבתיים מסוימים (שטחים פתוחים וניקיון) הם הגורמים המשפיעים ביותר על עיצוב שביעות הרצון ממקום המגורים. ממצא שני בולט מתייחס לגודל הישוב, ומראה שהסיכוי של תושב המתגורר בישוב קטן להיות מרוצה מאזור מגוריו הוא כפול מזה של תושב המתגורר ביישוב בינוני או גדול. ממצא שלישי (אך לא אחרון) מצביע על כך שמידת שביעות הרצון מהשכנים הקרובים היא גורם משמעותי ביותר בסיכוי להיות שבע רצון ממקום המגורים, זאת בניגוד לגיוון הקהילתי, שכמעט אינו קשור לשביעות הרצון.   

החוקרות יציגו את כל הממצאים בהרחבה וידונו בהשלכות ובמסקנות שניתן להפיק מהם עבור הממשל המקומי והמדינתי, בהתייחס לכלל האוכלוסייה ובהתייחס לקבוצות האוכלוסייה שצוינו.

ORR
ד"ר אור קרסין
ראשת המרכז למחקרי סביבה וקיימות
ד"ר קרסין היא מייסדת וראשת המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה. היא מרצה בכירה וחוקרת מדיניות סביבתית עם ניסיון ענף במחקר תיאורטי ויישומי, כמותני ואיכותני. מחקריה עוסקים במגוון סוגיות מדיניות סביבתית, מקומית, מדינתית ובינלאומית. בין היתר, היא פרסמה ספרים ומאמרים העוסקים באכיפה ורגולציה סביבתית, כלכלה מעגלית פסולת וחומרים, קיימות תאגידית ושינוי אקלים. 
SHULA
ד"ר שולה גולדן
עמיתת מחקר בכירה במרכז למחקרי סביבה וקיימות
ד"ר גולדן חוקרת ומלמדת בתחום הקיימות העירונית, ומקדמת פרויקטים למעורבות האקדמיה בהתמודדות עם משבר האקלים במסגרת מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר של ד"ר גולדן נמצאים בהצטלבות של מדיניות וממשל סביבתי, עירוניות ולימודי מדע וטכנולוגיה. מחקריה במרכז עוסקים בתפיסות ועמדות סביבתיות של הציבור במרחב האורבני.
יום חמישי, 15.2.2024, בין השעות 15:00-16:15 
מפגש פרונטאלי יתקיים בגלריית למד"א, בניין הכיכר, קומה 1-, האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה
במקביל הסמינר יועבר
בזום
נשמח לראותכם/ן,
צוות המרכז למחקרי סביבה וקיימות

Powered by Publicators