סמינר של המרח"ב הדיגיטלי
סמינר של המרח"ב הדיגיטלי
מה אפשר ללמוד על שפה כשמכונה לומדת אותה?
ד"ר נורית מלניק, בלשנית מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
יום שני, כ"ד באדר תשפ"ד, 4 במרס, 2024
בין השעות 15:00-13:30
 | אולם קנבר
מה אפשר ללמוד על שפה כשמכונה לומדת אותה?
תחום עיבוד שפה טבעית (NLP) חווה התקדמות יוצאת דופן בעשור האחרון. ההצלחה נזקפת במידה רבה לזכות שיטות מתקדמות של למידת מכונה שתוצריהן הם מודלי שפה גדולים (large language models) המשמשים לביצוע מגוון רחב של משימות שפתיות. עם זאת ההישגים המרשימים של התחום לא נתפסים כרלבנטיים לבלשנים תאורטיים שמטרתם העיקרית היא לחקור ולהבין "מה אנחנו יודעים כשאנחנו יודעים שפה". מודלי השפה שלכאורה מקודדים ידע נרחב ומורכב על אודות השפה הם בעיקרם קופסאות שחורות המקבלות קלט ומחזירות פלט. מטרת מחקרה של ד"ר נורית מלניק  היא לבחון כיצד אפשר למנף את ההישגים של NLP לטובת המחקר הבלשני ולהגיע לתובנות חדשות שלא ניתן להגיע אליהן באמצעים מסורתיים יותר.

Powered by Publicators