האוניברסיטה הפתוחה

סמינר הרצאות סטודנטים

student-lecture
יום רביעי, ט באייר תשפ"א, 21 באפריל 2021, בשעה 14:30-13:00
ההרצאה תועבר באמצעות מערכת ZOOM
פנים-אל-פנים או מקוון? השתתפות תלמידי אזרחות בדיונים בנושאים שנויים במחלוקת בכיתה רגילה לעומת סינכרונית. 
     
  מרצה: אביב צמח  
תקציר
דיונים בנושאים שנויים במחלוקת הם מאבני היסוד של שיעורי אזרחות בחינוך העל יסודי בישראל ואחת הפרקטיקות הייחודיות והאפקטיביות של תחום דעת זה. המעבר ללמידה מרחוק בעקבות מגיפת הקורונה הותיר את המורים ללא כלים מתאימים וללא הכשרה רלוונטית לניהול דיונים מסוג זה במדיום סינכרוני, והשפיע על שכיחותם של דיונים אלו, על ההשתתפות של תלמידים בהם ועל דרכי ניהולם.באמצעות מחקר בשיטה מעורבת, אשר כולל ראיונות עומק עם מורים וכן שאלונים למורים ולתלמידים, נעשה נסיון לאפיין את ההבדלים בין דיונים בנושאים שנויים במחלוקת בשיעורים פנים-אל-פנים בהשוואה לשיעורים סינכרוניים בלמידה מרחוק, וזאת על בסיס תיאוריית טבעיות המדיה ומודל קהילות החקר. עוד בודק המחקר את הקשר בין תפקידי המורה בדיון לבין השתתפות התלמידים והוא מציג אסטרטגיות שעלו מן השדה אותן אימצו מורים לשם הגברת השתתפות הלומדים בדיונים סינכרוניים.במפגש יוצגו ממצאי ביניים של המחקר אשר שופכים אור על תחום שהספרות הקיימת כמעט לא עסקה בו, ושיש בכוחן לחדש ולתרום הן לתיאוריה והן לפרקטיקה. 
המחקר הוא חלק מעבודת תזה בהנחייתן של פרופ' אינה בלאו וד"ר תמר שמיר ענבל.
  
אביב צמח
בוגר תואר ראשון בניהול וסוציולוגיה, תואר שני במינהל עסקים ותעודת הוראה במדע המדינה וכלכלה - כולם מהאוניברסיטה הפתוחה. כיום כותב תזה במסגרת לימודי תואר שני בחינוך, גם הוא באו"פ. במקביל משמש כמרכז הוראה של הקורס "דידקטיקה של הוראת אזרחות" באו"פ ומלמד בהכשרת מורים באוניברסיטה העברית. 
מלמד אזרחות בתיכון מאז 2008, עבד בעבר במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) ולימד בתיכון הווירטואלי.

הקשר בין חרדה מקריאה, דימוי עצמי מקריאה והבנת הנקרא של טקסטים לינאריים ובעלי היפרטקסט
       

  מרצה: איתי נוריאן  

תקציר
השימוש בטכנולוגיה לחיפוש מידע וללמידה כרוך בקריאה של היפרטקסט, שבו יחידות מידע מקושרות זו לזו באמצעות לינקים. לאחרונה, מצאו אצל לומדים צעירים קשרים בין הבנת טקסט דיגיטלי, המוצג באופן לינארי, לבין חרדה מקריאה ודימוי עצמי בקריאה. במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק קשרים אלו במבוגרים תוך השוואה בין טקסט דיגיטלי לינארי ובין היפרטקסט. במחקר השתתפו 99 סטודנטים שמילאו שאלונים להערכת 3 משתנים תוך-אישיים: חרדה תכונתית כללית, חרדה תכונתית מקריאה ודימוי עצמי בקריאה, ושאלון על תחושת התמצאות במרחב הדיגיטלי. בנוסף, המשתתפים ביצעו שתי מטלות של הבנת הנקרא עבור טקסט דיגיטלי לינארי והיפרטקסט. הממצאים תמכו בכך שהקשרים בין חרדה תכונתית מקריאה, דימוי עצמי מקריאה והבנת הנקרא נמשכים גם בבגרות, ודומים בהקשר של היפרטקסט. מעבר לכך, נמצא שמודל תיווך מסביר את הקשר בין חרדה תכונתית מקריאה והבנת הנקרא, הן בהיפרטקסט והן בטקסט ליניארי, כאשר דימוי עצמי בקריאה הוא המשתנה המתווך. לעומת זאת, הממצאים לא תמכו בהשערתנו שבקרב משתתפים עם תחושת חוסר התמצאות גבוהה בהיפרטקסט ימצא קשר חזק יותר בין חרדה תכונתית מקריאה ובין הבנת הנקרא בהיפרטקסט. בהתבסס על ממצאי המחקר, מומלץ להעלות את המודעות לכך שחרדה ודימוי עצמי עלולים להשפיע על הבנת הנקרא גם בבגרות. לכן, חשוב לקדם תכניות התערבות, החל מגיל צעיר ועד הבגרות, המתמקדים בשיפור הדימוי העצמי ובהפחתת החרדה בהקשרי קריאה מגוונים.
   
איתי נוריאן
בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל מאוניברסיטת בן גוריון, תואר שני בחינוך וטכנולוגיות למידה מהאוניברסיטה הפתוחה. עובד בהיי טק, שירת בתפקידי פיקוד ביחידות טכנולוגיות של חיל-אויר.
הוראה ולמידה דיגיטלית של עברית בבתי ספר יסודיים בתפוצות: מה קורה בשגרה ומה השתנה בתקופת הקורונה

     

  מרצה: אסתי שוורץ  
תקציר
המחקר בחן כיצד משליכה תרבות הלמידה המקומית על שילוב טכנולוגיה בשיעורי עברית בבתי ספר יסודיים בתפוצות בהתייחס לאסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה, בלמידה בשגרה ובלמידה מרחוק (בעקבות הקורונה). במחקר השתתפו 32 מורים משלוש קהילות יהודיות שונות בעולם – מערב אירופה, מזרח אירופה, וצפון אמריקה. מדובר בבתי ספר יהודיים המשתמשים בתוכנית הדיגיטלית הייעודית איי תלעם ללימודי עברית ומורשת. המחקר שילב נתונים איכותניים וכמותיים. המורים התראיינו בראיונות חצי מובנים שבהם דיווחו על הגישה של בית הספר כלפי שילוב טכנולוגיה ועל הפרקטיקות של שילוב טכנולוגיה בהוראת עברית. בנוסף נאספו נתונים אנונימיים של התלמידים מתוך המערכת הדיגיטלית במשך 27 ימי לימוד בשגרה ו27 ימי לימוד בעת חירום. הממצאים הראו שבבתי הספר בצפון אמריקה ובמזרח אירופה ישנה גישה חיובית כלפי שילוב טכנולוגיה, שמתבטאת בין היתר במתן הכשרות ובעידוד השימוש השוטף בטכנולוגיה. אולם, בפועל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשות המורים והתלמידים במערב אירופה ובמזרח אירופה אינם ברמה מספקת ללמידה אישית משמעותית. מיפוי אסטרטגיות ההוראה בעת שגרה חשף שונות בין האזורים, כאשר המורים במערב אירופה נטו להשתמש באסטרטגיות מונחות מורה, במזרח אירופה באסטרטגיות שבהם המורה עדיין שולט בתהליך ובחומרי הלמידה אך התלמידים פעילים ונמצאים במרכז התהליך ואילו בצפון אמריקה נמצא מגוון של אסטרטגיות הוראה מאסטרטגיות שבהם המורה מוביל את השיעור ועד לאסטרטגיות שבהם התלמידים במרכז הלמידה ופועלים באופן עצמאי. בזמן חירום השינויים שנמצאו כמעט ונעלמו, המורים זנחו אסטרטגיות שבהם התלמיד עצמאי לחלוטין ומנגד גם פחת השימוש באסטרטגיות הוראה שבהם המורה מוביל בלעדית את הלמידה.
  
אסתי שוורץ
לקראת סיום תואר שני בטכנולוגיות ומערכות למידה באוניברסיטה הפתוחה. בנוסף היא משמשת כאשת קשר האחראית על ליווי בתי ספר יהודיים באירופה ואסיה בנושאים של הוראה, למידה והערכה דיגיטליות ומפתחת טכנו-פדגוגית של תוכנית הלימודים הדיגיטלית איי תלעם.
   
zoom-logo1

Powered by Publicators