המרכז למחקרי סביבה וקיימות גיליון מס' 2 ספטמבר 2023
דבר ראשת המרכז

הבחירות לרשויות המקומיות בפתח ויערכו באוקטובר 2023. אף שהבעיות המקומיות הן עקביות ותקפות, נדמה שסדר היום הפוליטי המקומי נחטף על ידי סדר היום המדיני-לאומי. בזמן שרשימות ומועמדי המחאה המשפטית זוכים לבולטות ברשויות ליברליות, הדגש על סדר היום המקומי הרווי אתגרים נדחק לשוליים. בחיפוש שלנו אחר ההתחייבויות של המתמודדים בערים הגדולות בישראל, התקשינו למצוא מועמדים שיש להם מצעים שקופים, או שפרסמו אסטרטגיות ברורות אליהן התחייבו. זהו סממן מדאיג לפרסונליזציה של ההתמודדות במישור המקומי. ביטוי מובהק לכך הוא שסדר היום הפוליטי אינו מתמקד באתגרים העצומים העומדים לפתחו של השלטון המקומי בישראל או בפתרונות המקצועיים המוצעים על ידי המועמדים. במקום זה, הבחירות עוסקות בזהות האישית, בהשתייכות המפלגתית או הקבוצתית של המועמדים. להמשך קריאה
חושבים עולמית – פועלים מקומית

בעיצומו של הקיץ הלוהט, ולאחר שחודש יולי נמדד כחודש החם ביותר מאז החלו המדידות בכדור הארץ הצפוני, שריפות המשתוללות ברחבי צפון אמריקה ואירופה מחריבות ערים ועיירות, ובו בעת ישראל הולכת ומתקרבת לתקופת בחירות גורלית לרשויות המקומיות. עליהם יוטל להתמודד בשנים הקרובות עם ישובים שבצפיפותן הגוברת, העדר הצללה מספקת, ושטחים פתוחים מתדלדלים, הולכים גם הם ומתחממים. למגמות אלה תורמת גם העובדה שהרכב עדיין שולט כאמצעי תחבורה, ואילו התחבורה הציבורית רחוקה מלקבל את הטיפול והתקצוב המגיע לה.
השאלה היא האם ישים הציבור את סוגיות הליבה המהותיות בראש סדר היום? האם הפוליטיקה המקומית תתעלה מעל האישי והזניח ותפנה את תשומת הלב הנדרשת לסוגיות חשובות אלה שנדחקות לשולים בשיח הפוליטי הארצי? 
חוקרי המרכז יפרסמו בקרוב נייר עבודה שבו ינתחו מתוך מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל, מהם השיקולים שמכריעים את שביעות הרצון של תושבים ממקום מגוריהם. נלמד מהו משקלם של השיקולים הסביבתיים לעומת שיקולים אחרים, והאם יש הבדלים בין אוכלוסיות שונות בהקשרים אלה בישראל, או בין הערים הגדולות של ישראל? 

קראו עוד על מחקרי המרכז
אירועי המרכז
פורום אקדמיה-מקבלי החלטות בשלטון המקומי | מפגש מס' 2 | 9.5.2023
image1
בפורום מתקיים מפגש בין חוקרי המרכז לבין מקבלי החלטות בכירים העובדים בממשקי הסביבה בשלטון המקומי, לצורך דיון מעמיק באתגרים אסטרטגיים המשותפים לרשויות המקומיות, ולחיזוק שיתוף הפעולה עם האקדמיה.
במסגרת המפגש מועברות הרצאות קצרות ונדונים אתגרים המאפיינים את העיסוק באיכות הסביבה בשלטון המקומי.  במפגש הרצה ד"ר בני פירסט, חוקר בכיר במרכז על תופעת הנימב"י (לא בחצרי)  וכיצד מתמודדים איתה בתהליכי תכנון עירוני. ד"ר שולה גולדן, חוקרת בכירה במרכז, הנחתה דיון בנושא מעורבות ותפקיד הציבור בגיבוש ויישום מדיניות סביבתית עירונית, ובנוסף נערך דיון בנושא הצללה של המרחב העירוני. 

לפרטים נוספים על הפורום
כנס חוקרים בינלאומי |"ערים מקיימות של המחר" | פברואר 2024
ב 22 בפברואר 2024 יקיים המרכז את הכנס המחקרי הבינלאומי הראשון לעירוניות בת קיימא בישראל. הכנס, שיתקיים באנגלית, יעסוק באתגרים המורכבים של עירוניות בת קיימא  ויאפשר דיאלוג רב-תחומי ובינלאומי על נושאים מגוונים בהם:  מדיניות, רגולציה וממשל בדרך לערים מקיימות; פוליטיקה, דמוקרטיה ויחסי מדינה-עיר; טכנולוגיות, תשתיות אנרגיה וניידות; קיימות עירונית, בינה מלאכותית וביג דאטה; צורה, עיצוב אדריכלות ובנייה בני קיימא. לכנס תקדם סדנה לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים.

לצפייה בקול הקורא ולפרטים נוספים אודות הכנס

קראו עוד על האירועים והפעילויות שלנו
פרסומים ומחקרים

במאמרו, ד"ר בני פירסט מציג סקירה היסטורית של הקמת הגוף הממשלתי הראשון להגנת הסביבה בישראל לפני חמישים שנים באמצעות תיאור השחקנים הראשיים שהובילו לקידום המהלך, המאמר מדגיש את חשיבותה של המשילות הסביבתית, הנמדדת ביעילות ניהול מנגנוני ההגנה על הסביבה, באופן חלוקת משאבי הטבע וביצירת ועדכון מאגרי מידע ונתונים. הסקירה מהווה הזדמנות לבחינת מצבו של המשרד להגנת הסביבה, בהיבטים של מקצועיות, רלוונטיות פוליטית ואפקטיביות הפעולה בתחומי הסביבה ובהתמודדות עם משבר האקלים. דוחות ומחקרים שפורסמו לאחרונה, קבעו שרמת המשילות הסביבתית בישראל היא חלשה. מצב זה, על רקע התהפוכות הפוליטיות והחברתיות שעוברת ישראל מאז חודש ינואר, הם בבחינת קריאה לשינוי תודעתי שיטמיע את עולם התוכן הסביבתי בכדי לאפשר לחברה הישראלית להתקיים ולשגשג בעשורים הבאים. לקריאת המחקר המלא

מדוע המודעות לשינויי האקלים אינה מספיקה לעורר את השינוי הנדרש? במאמרה בוחנת ד"ר שולה גולדן את השפעת השינוי במודעות שחל בקרב האזרחים להתרחשות שינויי אקלים ותרגומו לשינוי בהתנהגות ובדפוסי הצריכה. למרות שינוי האקלים שכבר מורגשים סביבנו וגורמים לנזקים קשים אנו עדין  מתקשים לצעדים ממשיים שננקטים על ידי יחידים? ואולי זו בכלל לא הבעיה וצריך להתייחס לפעילות של פרטים ככל שהם משפיעים על המעגלים שסביבם ועל הקהילה הרחבה יותר. על האסטרטגיות להתמודדות עם שינוי התנהגות קראו עוד במאמר הדעה המלא


במחקר של ד"ר שולה גולדן עם ד"ר נסרים פארס וד"ר מיה נגב "טעמים סביבתיים, פעילויות בטבע, והתרומה הנתפסת של השהות בטבע לבריאות" נבחנו תפיסותיהם של מבקרים במרחב הביוספרי הר הכרמל לגבי תרומתה של השהות בטבע לבריאותם האישית. המחקר מבוסס הן על מחקרים אפידמיולוגיים, המוכיחים את חשיבות השהות בטבע לבריאות הפיזית והנפשית, והן על מחקרים סוציולוגיים המצביעים על העדפות שונות בתוך אוכלוסיית המבקרים. הממצאים, עשויים לתרום לניהול משאבי טבע המתבסס על הבנת קיום העדפות שונות בקרב האוכלוסייה, ושיתוף ציבורים שונים בתהליכי קבלת החלטות, בכדי לאפשר לכלל האוכלוסייה שהות מיטיבה בטבע. לקריאת המאמר המלא

במחקר של ד"ר שולה גולדן עם ד"ר נסרים פארס וד"ר מיה נגב "טעמים סביבתיים, פעילויות בטבע, והתרומה הנתפסת של השהות בטבע לבריאות" נבחנו תפיסותיהם של מבקרים במרחב הביוספרי הר הכרמל לגבי תרומתה של השהות בטבע לבריאותם האישית. המחקר מבוסס הן על מחקרים אפידמיולוגיים, המוכיחים את חשיבות השהות בטבע לבריאות הפיזית והנפשית, והן על מחקרים סוציולוגיים המצביעים על העדפות שונות בתוך אוכלוסיית המבקרים. הממצאים, עשויים לתרום לניהול משאבי טבע המתבסס על הבנת קיום העדפות שונות בקרב האוכלוסייה, ושיתוף ציבורים שונים בתהליכי קבלת החלטות, בכדי לאפשר לכלל האוכלוסייה שהות מיטיבה בטבע. לקריאת המאמר המלא
קול קורא למימון מחקרי התחדשות עירונית

הפצנו קול קורא המזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למחקרים מכווני מדיניות שיענו על האתגר של יישום התחדשות עירונית בת קיימא בישראל. גידול האוכלוסייה המהיר, לחצי הביקוש על מרכזי הערים והצורך בשמירת השטחים הפתוחים מביאים לעלייה במיזמי התחדשות עירונית.  בחלק מהיישובים הנוף האורבני נמצא בתהליכי שינוי, אך על מנת ששינוים אלה יהיו בני קיימא נדרשים תכנון ופתרונות רב תחומיים שיתרמו ליישום התחדשות עירונית המתייחסת לאתגרים המורכבים של משבר האקלים, המשבר האקולוגי ומשבר הדיור. לצפייה בקול הקורא ולהגשת הצעות מחקר
סמינרי המרכז

במסגרת פעילות המרכז מועברים סמינרים בנושאי הסביבה והקיימות על ידי חוקרים.ות מטעם האוניברסיטה הפתוחה וממוסדות אחרים העוסקים בנושאים אלו ממגוון דיסציפלינות.
בסמינר הקרוב שיפתח את שנת הלימודים האקדמית, תועבר הרצאתה של ד"ר שולה גולדן, חוקרת בכירה במרכז  בנושא "מה עליי לעשות בקשר למשבר האקלים? מבט רב-תחומי על התנהגות ועמדות סביבתיות".

לתוכנית הסמינרים הקרובים
Screenshot
המרכז בתקשורת
ד"ר אור קרסין, ראשת המרכז, התראיינה בתכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13 במסגרת דיון בנושא "האם גוש דן בדרך למשבר אפוקליפטי? פקקים, צפיפות וטמפ' בלתי נסבלת - מתי מקבלי ההחלטות יתעוררו?" במהלך הראיון הציגה את הבעיות הקיימות והעתידיות במרחב האורבני שבעיקרו העדר חזון ברור לערי העתיד של ישראל, ותכנון שאינו תואם למגמות צפויות כמו גידול האוכלוסין ושינויי האקלים. לצפייה בראיון המלא
שנה טובה ומתוקה!
שמרו על קשר

שמרו על קשר וקבלו עדכונים על פרסומים ואירועים של המרכז:

פייסבוק
דוא"ל
פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י המרכז למחקרי סביבה וקיימות - אופ, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, דואר אלקטרוני
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת env-center@openu.ac.il
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators