TSI201810HEB
אמריקה מביעה את רצונה בשלום, אבל פעולותיה משדרות כיוון אחר. דיפלומטיה אזורית נכנסת למרכז הבמה. אש״ף מתכנס, אירופה משיגה ניצחון סמלי חשוב, וסימנים מועדדים מכיוון החברה האזרחית. מגמות מנוגדות אלה הורידו את מדד שתי המדינות (TSI) ב-1.6% החודש. הנה ההסבר:
כדי ללמוד על מדד שתי המדינות, המופק על ידי יוזמת ז׳נבה, אנא בקרו באתר המדד ובעמוד המתודולוגיה.
TSI-Separator-1

נמשך טיפולו הלקוי והבלתי רציף של ממשל טראמפ בתהליך הישראלי-פלסטיני. שליח הממשל האמריקאי למזרח התיכון, ג'ייסון גירנבלט, דחה את יוזמת הקונפדרציה הירדנית-פלסטינית, טען כי יש להגיע לאחדות בין עזה לבין הגדה המערבית והדגיש את חיוניותה של ההגנה על צרכי הביטחון של ישראל. משרד החוץ האמריקאי, מצדו, ביטל העברת סיוע בסכום של 165 מיליון דולר לרשות הפלסטינית וכן מיזג את הקונסוליה של ארה״ב בירושלים עם שגרירותה.

מזכיר המדינה, מייק פומפאו, ניסה להמעיט בחומרת השלכותיו של המהלך למיזוג הקונסוליה והשגרירות באומרו כי ״ארה״ב נמנעת מנקיטת עמדה בסוגיות הנוגעות למעמד הקבע, ביניהן סוגיית הגבולות. הריבונות הספציפית הישראלית בירושלים כפופה למשא ומתן שייערך בין הצדדים על המעמד הסופי״ של העיר. מומחים שלא הסכימו עם דבריו טענו שהמיזוג הוא עוד צעד בפניה אמריקאית לכיוון מדינה אחת וכן שמיזוג זה מקשה על ארה״ב להבין את ההתפתחויות משתי נקודות המבט, הסותרות בד״כ זו את זו, וכתוצאה מכך מעכב אותה מלגבש תגובות ומדיניוּת (ראו ניתוח מלא בהמשך הפרסום). באופן כללי יותר, ניתן לומר שהקרע בין ארה״ב לבין הפלסטינים מעיב על סיכוי לגישור אמריקאי ומאיים לפגוע גם בסיכויי ההתממשות של חלקים קונסטרוקטיביים של תכנית השלום של ארה״ב. מגמות אלה מדגישות את הציון הנמוך (2) בפרמטר המודד את תפקודה של ארה״ב.

TSI-Separator-2

המועצה המרכזית של אש״ף נועדה ברמאללה. לאחר שפסלה את ארה״ב בשל היותה ״שותפתה של ממשלת הכיבוש הישראלי וחלק מהבעיה, ולא מהפתרון״, החליטה המועצה לדחות את תכנית השלום העתידית של האמריקאים, תוך קריאה לוועידת שלום בינלאומית שתבוא במקומה. אש״ף הביע את תמיכתו המתמשכת ביוזמת השלום הערבית אך תבע מהמדינות הערביות לחדול מכל נורמליזציה עם ישראל בתקופה שעד למימושה המלא. בכפוף לאישור נוסף מעבאס, החליט אש״ף לחזור בו מההכרה בישראל וממחויבותו למסגרת אוסלובכלל זה הפסקת התיאום הביטחוני ושיתוף הפעולה הכלכליולקדם תחת זאת עצמאות מדינה ריבונית.

הסיכוי
ליישומן של ההחלטות האלה בעתיד הקרוב קלוש. בסופו של דבר, החלטות חוזרות ונשנות שאינן ממומשות שוחקות את הלגיטימיות של מוסדות אש״ף בעיני הציבור הפלסטיני. בנוסף, החרימו כמה פלגים פלסטינים את הפגישה ובכך הורידו את ציון פרמטר האחידות של אש״ף מ-6 ל-5. עם זאת, חומרתן של ההחלטות והאופן הנמהר שבו התקבלו משקפים את העוינות המאפיינת את רוח הזמןעוינות שתוביל לבסוף לפעולה. בעבר התעלם עבאס מקריאות לפנות לערוצים דיפלומטיים באו״ם כדי לקדם הכרה במדינה פלסטינית וכן מקריאות להגיש תביעות לבית הדין הפלילי הבינלאומיעד שחדל להתעלם. התפתחויות אלה מסמנות את זניחת אבני הבנייה של תהליך שלום משמעותי על ידי הנהגת אש״ף ומורידות את מדד יו״ר אש״ף מ-5 ל-4.

201810HEBPLO
TSI-Separator-3

האזור (1): לאחר 24 שנים החליטה ירדן שלא לחדש את חכירתן של שתי מובלעות קרקע שאותן חכרה מישראל מאז 1994 כחלק מהסכם השלום שנחתם אז בין המדינות.

ההחלטה הירדנית, אשר התקבלה משיקולי פנים, מדגימה כי יחסי שלום אינם מובנים מאליהם. הירדנים, ובמידה מסוימת גם המצרים, רואים בישראל את מי שאמונה על זכויות הפלסטינים עד להסדר קבע. עם זאת, ההחלטה הירדנית מאותתת לישראלים שהסכמי שלום אינם קבועים במסמרות וכיוון שכך, אינם בהכרח מטרה שכדאי לחתור לעברה.

TSI-Separator-4

האזור (2): נתניהו הוביל משלחת ישראלית רמת-דרג בביקור לעומאן כמה ימים לאחר שביקר בה עבאס.

מחד גיסא, מדגיש הביקור את הפוטנציאל לביסוס קשרים אזוריים ברוח יוזמת השלום הערבית. מאידך גיסא, מייצג הביקור נסיגה מהמדיניות הערבית המתנה התקדמות אזורית בהתקדמות במסלול הפלסטיני. אם יתעצמו קשרי ישראל-ערב הגלויים, יספוג חזון שתי המדינות מהלומה. יחד עם ההחלטה הירדנית, הביקור והשלכותיו מורידים את מדד העולם הערבי מ-8 ל-7.

201810HEBOman
TSI-Separator-5

ישראל דחתה את פינוי הכפר הבדואי חאן אל-אחמר עד להודעה חדשה.

ההחלטה מוכיחה כי לחץ מחוץבמקרה זה לחץ אירופייכול להוביל לשינוי מדיניות ישראלית הרסנית. ציונה הגבוה של אירופה (8) בפרמטר המודד את תיפקודה נותר כשהיה ואנליסטים טוענים שניתן להרחיב את הצעדים הפרו-אקטיביים ולהחילם על סוגיות מקיפות יותר של שלום ישראלי-פלסטיני.

TSI-Separator-4

באוקטובר נרשמה הסלמה ברצועת עזה; בד בבד נעשו מאמצי גישור.

ההסלמה ברצועת עזה מורידה את מדד המתקפות הפלסטיניות וכן את מדד פעולות צה״ל מ-4 ל-3. על אף עמדות ניציות המוצגות על ידי שרים ישראלים, נראה כי שני הצדדים נמנעים ממלחמה נרחבת, ובכך מעלים את מדד הסיכוי למלחמה מ-3 מרתיע ל-4 מעט יותר מרגיע.

TSI-Separator-3

כעשרים ארגונים פלסטיניים וישראליים של החברה האזרחית התומכים בפתרון שתי המדינות נפגשו במסגרת פרויקט חדש של יוזמת ז'נבה: קואליציית פתרון שתי המדינות.

נציגיהם של ארגונים פלסטיניים וישראליים מובילים נפגשו כדי לגבש אסטרטגיה לקידום פתרון שתי המדינות בתוך שתי החברות ובינן. הדיון התמקד בהעשרה הדדית, שקיפות וחזון לעבודה משותפת בדרך להשגת המטרה. על רקע משיכת המימון האמריקאי התומך בארגוני החברה האזרחית, השקת הפרויקט מעלה את פרמטר האינטראקציה בין ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים והישראליים מ-5 ל-6.

TSI-Separator-1
התפתחויות נוספות בחודש שעבר: שגרירת ארה״ב לאו״ם, ניקי היילי, תעזוב את תפקידה בסוף השנה. צוות חשיבה ישראלי נוסף הציג תכנית להפרדת ישראל מהפלסטינים. קנדה תתרום 38 מיליון דולר לאונר״א. ישראל אישרה את הקמתה של שכונה יהודית חדשה בחברוןהראשונה מזה 16 שנים. מליאת הכנסת התכנסה לפתיחת מושב החורף, הצפוי להיות האחרון של כנסת זו.

מקורות מומלצים למידע נוסף:

  • הרחבת התנחלויות: דו״ח התנחלויות של הקרן לשלום במזרח התיכון (אנגלית) ושל שלום עכשיו (עברית)
  • דוחות הומניטריים, כולל נתוני נפגעים: הירחון ההומנטירי מטעם משרד האו״ם לתיאום העניינים הומניטריים (עברית)
  • להתפתחויות בחקיקה האמריקאית: סיכומי החקיקה האמריקאית של הקרן לשלום במזרח התיכון (אנגלית)
ניתוח
מיזוג הקונסוליה והשגרירות האמריקאיות בירושלים היא שגיאה
מאת האדי עמר ואילן גולדנברג

פורסם ב Foreign Policy , אוקטובר 23, 2018 (להלן קטעים מתוך המאמר; ראו את הניתוח המלא 
כאן)

בזמן שהעולם התמקד, בצדק, ברצח העיתונאי ג׳מאל ח׳אשוקג׳י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, נגוזה לחלוטין קונסוליה אחרת בתכלית – הקונסוליה האמריקאית בירושלים. ובמהלך ההיעלמות ספגו סיכויי השלום הישראלי-פלסטיני מהלומה קשה.

הקונסול הכללי האמריקאי בירושלים, לכל דבר ועניין – גם אם לא בתואר – שימש בתפקיד שגריר לפלסטינים.

מיזוג [הקונסוליה עם השגרירות] פוגע קשות ביכולתה של ארה״ב לשמש כמגשרת בסכסוך ומנחית מהלומה קשה על סיכויי שלום ישראלי-פלסטיני דרך פתרון שתי מדינות.

בראש ובראשונה, הוא מאותת לכל המעורבים – ערבים, יהודים ופלסטינים – שארה״ב רואה ישות מדינית אחת בין הנהר לים. מיזוג תפקיד המתווך העיקרי בשיח שבין וושינגטון לפלסטינים עם תפקיד השגריר לישראל משדר מסר ברור: ארה״ב כבר אינה פועלת להשגת פתרון שתי מדינות ומעתה תתייחס לישראלים ולפלסטינים כאל ישות מדינית אחת ולא שתיים.

שנית, הדבר פוגע ביכולתם של הבית הלבן ושל משרד החוץ [האמריקאי] לקבל שני דיווחים נפרדים ונקיים על תגובותיהם של הישראלים ושל הפלסטינים לכל תקרית... כעת, משיועברו כל הדיווחים דרך עדשה של שגריר אחד, צפויה ארה״ב להיחשף רק לחצי מהסיפור.

שלישית, שינוי זה יסב נזק נוסף ליכולתה של ארה״ב להשפיע על אירועים בשטח ויפגע ביחסיה עם הפלסטינים.

המיזוג מעורר שאלה יסודית נוספת. עם מספר זהה של ערבים ויהודים בחלקת הארץ, האם יחלק שגריר ארה״ב את זמנו ואת מרצו ביניהם באופן מאוזן, תוך בניית יחסים שווים?

אם לא יעשה כן, הרי שישלח בכך מסר – מסר מכוער. עם זאת, יש לציין שיהיה לשגריר קשה למדי לבסס מערכת יחסים עם הפלסטינים בהתחשב בקשריו הקרובים לימין המתנחלי הישראלי, וקרוב לוודאי שרוב הפלסטינים יסרבו להיפגש עמו.

מה שבטוח הוא שבנקודה זאת קידום ״העסקה האולטימטיבית״ על ידי טראמפ הוא מגוחך.

הרעיון שעל פיו הפלסטינים פשוט ייכנעו כשיופעל עליהם לחץ הוא רעיון שגוי. לפלסטינים יש אפשרות אחרת אם יחושו שפתרון שתי המדינות חומק מידיהם, פתרון שאינו כולל נפילה אפיים ארצה וכניעה. במקום זה, הם יכולים לשנות את עמדתם לעמדה שרבים מצעירי האוכלוסייה נוטים אליה בלאו הכי – מדינה אחת שבה כל האזרחים שווי זכויות.

לבסוף, אם תתעורר מציאות של מדינה אחת, האם היא תתבסס על חירות ושוויון לכל – יהודים ופלסטינים כאחד? אם כן, הרי שמשמעות הדבר יהיה זה סוף צביונה היהודי של מדינת ישראל. אם לא, תהיה זאת מציאות מכוערת של הפרדה ללא שוויון אשר תשחוק את ערכיה של ישראל ותוביל לבידודהּ הבינלאומי.

במקום לארגן מחדש את הממשל האמריקאי כך שיקבל חלופה בלתי נסבלת זו, כדאי לה לארה״ב לשמר את המערך של שגרירות בישראל וקונסוליה המשרתת את הפלסטינים, כפי שהיה במשך עשורים. שני נציגים אמריקאים עבור שני עמים אשר אנו מקווים כי בקרוב יחיו בשתי מדינות, זה לצד זה בשלום ובביטחון.האדי עמר כיהן כסגן עוזר מנהל בסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי, תחת ממשל אובמה, בין 2010 ל-2017, וכסגן השליח המיוחד לתהליך השלום הישראלי-פלסטיני. בימים אלה הוא עמית בכיר שאינו חבר במכון ברוקינגס. עקבו אחריו בטוויטר: @HadyAmr

אילן גולדנברג הוא עמית בכיר ומנהל התכנית לביטחון המזרח התיכון במרכז לביטחון אמריקאי חדש. בעבר שרת כראש המשלחת המיוחדת לתהליך השלום הישראלי-פלסטיני ושותף ביוזמת מזכיר המדינה דאז, ג׳ון קרי, לנהל משא ומתן לקראת שלום בין הישראלים לפלסטינים. @ilangoldenbergראו כאן את המאמר המלא שהתפרסם ב-Foreign Policy

מדד שתי המדינות הוא תוצר של יוזמת ז׳נבה - ארגון ישראלי-פלסטיני הפועל לקדם הסכם שלום ברוח פתרון שתי המדינות. המדד מופק ע״י קבוצה ישראלית-פלסטינית ומשקף פרספקטיבי ייחודית דו-צדדית.
חושבים שפספסנו משהו? שילחו לנו טיפים ומחשבות כאן.
Footerlogos
פרסום זה הופק בתמיכתו הכספית של האיחוד האירופי. התכנים באחריותו הבלעדית של מערכת מדד שתי המדינות של 'יוזמת ז'נבה' (TSI) ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.
פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י מדד שתי המדינות, יוזמת ז'נבה (ח.ל חינוך לשלום) ז'בוטינסקי 33, בניין התאומים 1 רמת גן, 5251108, .
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת TSI@genevainitiative.org
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators