mohadon-yazamut
יום ראשון, טו בטבת תשע"ו, 27 בדצמבר 2015, בין השעות 21:00-19:00
התכנסות וכיבוד קל בשעה 18:45
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

דברי פתיחה
ד"ר אריה נחמיאס, ראש תכנית ה-MBA, האוניברסיטה הפתוחה 

מרצים
פלי הנמר פלד, יזם ומנהיג בקבוצת "אנשים ומחשבים" הייטק, מדיה וכנסים
לבחור להיות יזם מועצם: יזם, מנהיג, מוכר ונמר ולא יזם סתם
 
עפרה אברמוביץ', מייסדת ויו"ר מאמאנט - ליגת האמהות בכדורשת
יזמות נשית בספורט – אין חיה כזו
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש;
בטלפון 3337* (03-5114412)