פרסום פרקטיקות חדשות לסיוע לעיריות ביישום אמנת האקלים

במסגרת התמיכה בפעילות העיריות ליישום אמנת האקלים של פורום ה-15, פיתח הפורום את כלי ה"פרקטיקות", המציג דוגמאות של פרויקטים מוצלחים בעיריות (בבחינת "Best Practices"), ומזקק אותן לכדי כרטיסי פרויקט או מתווים, שניתנים ליישום בכל אחת מהעיריות. 

הפרקטיקות משמשות כלי לרישות מידע בין העיריות ולחיזוק הלמידה ההדדית. הן מוגשות כהצעות גנריות, מעשיות, מוכנות לשימוש וחוסכות לכל עירייה את "המצאת הגלגל מחדש" ואת תהליך הלמידה המתמשך, הצורך משאבים בפני עצמו. הן נועדו לסייע לעיריות ביישום פרויקטים מוצלחים בתחומים השונים בהם עוסקת האמנה, באמצעות הגשתם בתצורה המקלה ככל הניתן על תרגומן מהלכה למעשה. הפרויקטים שנבחרים לשמש בסיס לפרקטיקות מהווים דוגמה לקידום מוצלח של קיימות עירונית ומייצגים שינויי נורמות, תפיסות, חשיבה או קידום של תהליכים חדשניים בעיריות. 

הפרקטיקות מתקשרות בצורה ישירה לתחומי הפעילות של האמנה – תחבורה ודלקים, פסולת ומחזור, התייעלות אנרגטית, שימוש במרחב העירוני, חינוך והסברה, הטמעת דפוסי ניהול וארגון לקידום אסטרטגיה של קיימות בעיריות ועוד.

במהלך 2014, פורסמו שתי "פרקטיקות" חדשות: בראשונה מוצג מתווה רחב להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים עירוניים, ומטרתו להקנות ידע ורעיונות לדרכי פעולה אפשריות לקידום התנהלות סביבתית ומקיימת יותר באמצעות מכרזים והתקשרויות של העירייה.

בשנייה מוצג כרטיס פרויקט בתחום המיפוי והחקר של המגוון הביולוגי העירוני באמצעות תלמידים ותושבים בעיר, פרויקט שמאפשר הן לייצר בסיס לגיבוש מדיניות לשימור טבע עירוני והן פרויקט חינוכי להעלאת מודעות ומעורבות התושבים בעיר בשמירה על הסביבה המקומית.

הפרקטיקות זמינות להורדה באתר פורום ה-15, ובקרוב יפורסם אוגדן שיכיל את כל הפרקטיקות שראו אור עד כה, ויאפשר להוסיף אליו פרקטיקות חדשות המתפרסמות מעת לעת.

Powered by Publicators