הקצאת מכסות להפקת חשמל מאנרגיה סולרית למגזר העירוני

בחודש אוקטובר 2014, קיימה הממשלה דיון בהחלטת ממשלה שקידם משרד התשתיות, האנרגיה והמים להסטת מכסות להקמת מתקנים להפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות (בגובה 340 מגה-ואט), מאנרגיית רוח וביו-גז לטובת אנרגיית שמש. לקריאת החלטת הממשלה לחצו כאן.

בנוסח המקורי של ההצעה הופנה חלק הארי של המכסות הללו למערכת ההולכה (הדורשת עשרות דונמים, והניתנת לפרישה רק על שטחים פתוחים, כלומר במגזר הכפרי), ולא הוקצה חלק ראוי לרשת החלוקה (שרובה על גגות מבנים, במגזר העירוני). הצעה זו ביטאה את המצב החוזר חלילה של הפלייה לרעה של המגזר העירוני אל מול המגזר הכפרי, במקום לאמץ פתרונות שייטיבו עם הרוב המוחלט של תושבי המדינה. יתרה מכך, להקמת מתקנים במרחב הבנוי יתרונות רבים על פני הקמת מתקנים במרחבים הפתוחים, בהיבטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. בנוסף, יש לציין כי ההחלטה קודמה ללא קיום כל היוועצות עם השלטון המקומי.

בעקבות התערבות פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, הושג שינוי באופן חלוקת המכסות להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בין המגזר הכפרי למגזר העירוני – מחלוקה שהעניקה למגזר הכפרי סך מכסות שהיה כפול מזה של המגזר העירוני, הוחלט בסופו של דבר לחלק את המכסות באופן שווה בין המגזרים (170 מגה-ואט עבור כל מגזר).

החלטה זו יכולה להוות פוטנציאל הכנסות חשוב לרשויות המקומיות, שכן, לאחר הקמת המתקנים, חברת החשמל מחויבת לרכוש את החשמל המיוצר בהם. כמו כן, לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות תרומה חשובה לצמצום סך פליטות גזי החממה של העיר, בהתאם לאמנת האקלים של פורום ה-15. חשוב לציין שהחלטת הממשלה הנוכחית מתייחסת אך ורק למתקנים בינוניים ומעלה (מעל 50 קילוואט), שניתן להקים על גגות גדולים בלבד (ששטחם עולה על כ-700 מ"ר). בחודשים הקרובים תפרסם רשות החשמל את התעריף בעבור מכירת קילוואט חשמל המיוצר ממתקנים פוטו-וולטאים לחברת החשמל.

 בעיריות רבות החברות בפורום ה-15 כבר הבינו את הפוטנציאל הכלכלי והסביבתי הטמון בייצור חשמל עצמי, וכבר הוקמו מתקנים להפקת חשמל מאנרגיית שמש על גגות של מבני ציבור ומוסדות חינוך. החלטת ממשלה זו מהווה פוטנציאל עבור העיריות להרחיב את פרישת המתקנים הפוטווולטאים שלהן ולעיריות שטרם עשו זאת להיכנס גם הן לתחום.

Powered by Publicators