הרחבת והעצמת סמכויות הפקחים העירוניים

מזה כ-4 שנים פועל פורום ה-15 להרחבה והעצמה של סמכויות הפקחים העירוניים בשני תחומים:

1. מתן סמכויות עזר לפקחים העירוניים (סמכות עיכוב, סנקציה בגין אי-הזדהות בפני פקח וכד') לגבי עבירות שפקחים עירוניים מוסמכים לאכוף בלאו הכי (למשל, עבירות שבחוקי עזר עירוניים).

2. מתן סמכות אכיפה לפקחים העירוניים לגבי עבירות תעבורה עירוניות, כגון נסיעה אסורה של כלי רכב על המדרכה (אופנועים, קטנועים), נסיעת אופניים שלא בשבילי אופניים (כאשר קיים שביל אופניים), נסיעה אסורה בנתיבי תחבורה ציבוריים, וכד'.

לאור המפגש של השר לביטחון פנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ', עם ראשי הערים של פורום ה-15, שהתקיים בחודש מרץ 2014, הוחלט על הקמת צוות בין-משרדי בו יהיו חברים המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משטרת ישראל, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, שמטרתו יהיה להגיע להסכמות בנושאים שצוינו לעיל.

לשמחתנו, הצוות הגיע להסכמות במרבית הנושאים ויפעל להכנת תיקוני החקיקה שיביאו ליישומן:

אופניים ואופנים רגילים – הפקחים העירוניים יקבלו סמכות אכיפה מלאה להוריד אופניים ואופניים רגילים לשבילי אופניים, כאשר אלו קיימים, על מנת לא להפריע לתנועת הולכי הרגל.

אופנועים וקטנועים – במשך שנה יתקיים פיילוט עם פקחי השיטור העירוני, במהלכו יקבלו סמכויות אכיפה מלאות להוריד אופנועים וקטנועים לכביש. לאחר שנה תתקיים בחינה האם וכיצד להרחיב את הסמכות ליתר הפקחים העירוניים.

נת"צים – הרשויות המקומיות יוסמכו לאכוף נסיעה לא מורשית בנת"צ באמצעות מצלמות.

עבירות שבחוקי עזר – הפקחים העירוניים יקבלו סמכות עיכוב לגבי כל עבירה שבחוק עזר ובצידה קנס.

לבקשת פורום ה-15, יבצע המשרד לביטחון פנים בדיקה משפטית האם ניתן לתקן את החוק כך שתיקבע סנקציה בגין אי-הזדהות בפני פקח.

Powered by Publicators