חובת הנגשת תשתיות ושירות לאנשים עם מוגבלויות

פורום ה-15, בשיתוף פעולה ותיאום עם מרכז השלטון המקומי, פועלים מול משרדי המשפטים והאוצר בשני היבטים של החובות המוטלות על הרשויות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, השתנ"ח-1998, והתקנות שהותקנו מכוחו:

הקושי התקציבי עמו מתמודדות הרשויות – על פי הערכות שנעשו בשלטון המקומי, המבוססות על סקרים שנעשו בעיריות השונות, עלות יישום החובות מכוח החוק והתקנות עומדת על מעל ל-5.5 מיליארד ₪, עד שנת 2021, שנקבעה בחוק כשנת היעד להשלמת יישומו. פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי פנו בעניין זה לשרי האוצר, המשפטים והפנים על מנת לדרוש סיוע ממשלתי שיאפשר לרשויות להתמודד עם עלויות אלו.

על אף סירובם של משרדי הממשלה להמציא מקורות מימון בנושא זה, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי ממשיכים לפעול בנושא ואף מנסים לגבש מודלים למימון שיאפשרו לעיריות לעמוד בחוק ולהנגיש תשתיות, מבנים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות.

הסרת האיום הפלילי המוטל על גורמים בכירים בעיריות מכוח החוק – החוק מקנה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סמכות לפתוח בהליך פלילי כנגד גורמים בכירים בעיריות. בנושא זה התקיימו כמה דיונים עם שרת המשפטים לשעבר, ח"כ ציפי לבני, אשר הבינה את הקושי של השלטון המקומי עם סמכות זו, והנחתה את הגורמים המקצועיים במשרדה לנסח נוהל אשר יבטל סמכות זו, או לכל הפחות יגביל את הסמכות באמצעות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ובאמצעות הליך פיקוח ובקרה מטעמו ומטעם הפרקליטות.

Powered by Publicators