"ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" – תכנית חדשה לליווי שלב היישום של אמנת האקלים

אמנת האקלים של פורום ה-15 מיושמת מאז שנת 2008 ב-18 ערים גדולות ובינוניות במדינת ישראל (15 ערי הפורום + ירושלים, אשקלון ובת-ים). בחתימתן על האמנה, הצטרפו העיריות למאמצים הבינלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה, בדומה לעשרות ערים מתקדמות אחרות בעולם, כחלק מתהליך המוביל הארגון הבינלאומי ICLEI. לשם השגת מטרות אלה, אימצו העיריות יעדי הפחתה כמותיים ברורים של פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר בתחומן ולקחו על עצמן להכין וליישם תכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה.

בחתימתן על אמנה זו, התחייבו העיריות לפעול למען הפחתת פליטות וזיהום אוויר, למען ההגנה על הסביבה, משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים. האמנה מהווה נדבך מרכזי במאמצים של העיריות לקידום קיימות עירונית, חוסן עירוני והגנת אקלים.

בתקופה האחרונה הגיעו העיריות לשלב המשמעותי והמאתגר ביותר בתהליך היישום של האמנה – שלב היישום וההטמעה של תכניות הפעולה העירוניות. שלב זה, מעצם טבעו, מציב אתגרים ייחודיים ודורש התייחסות שונה הן מצד העיריות החברות במיזם והן מצד פורום ה-15 כמטה המנהל את התהליך.

לצורך כך, פיתח פורום ה-15 את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", המציגה מסגרת רעיונית חדשה ומפותחת יותר, "ארגז כלים" ומתווה פעולה חדש, מפורט ופרקטי לנושא הגנת האקלים, תוך שילובה בתפיסה הרחבה של קידום איכות החיים של תושבי הערים.

ברית ערים לאיכות חיים וסביבה היא למעשה מדריך לרשויות המקומיות, ובראשן לראשי הערים והדרג הניהולי הבכיר בעיריות, באשר לאופן בו יש להוביל, לבצע ולהטמיע את חזון אמנת האקלים בעבודתה השוטפת של הרשות, וכן להוביל לשינוי בהתנהגות ציבור התושבים בעיר, לשם יצירת השפעה על איכות החיים, הסביבה והאקלים בעיר. הברית פורשת מתווה פעולה בששה נושאי יסוד, המהווים אבני הדרך ליישום יעדי הברית והאמנה – ניהול סביבתי, אנרגיה, תחבורה, פסולת, המרחב הציבורי וירוק העיר, וחינוך והסברה.

טיוטת מתווה הפעולה של "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" הוצגה באופן ראשוני לנציגי עיריות האמנה במפגש שהתקיים ב-19.3.14, בעקבותיו נאספו והוטמעו הערות והתייחסויות העיריות. מתווה הפעולה הסופי שגובש יוצג בקרוב לראשי הערים ולמנכ"לים בכל אחת מהעיריות. במהלך השנה יתקיים אירוע השקה.

Powered by Publicators