תכנית העבודה לשנת 2015

תכנית העבודה של פורום ה-15 לשנת 2015 בנויה משלושה תחומי פעילות עיקריים:

1. ביזור והעצמת סמכויות של העיריות העצמאיות בתחומים הבאים: הרחבת הסמכויות הקבועות בחוק עיריות איתנות, הרחבת והעצמת סמכויות הפקחים העירוניים, הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות (יישום החלטת ממשלה משנת 2011), וביזור סמכויות ניהוליות בחינוך.

2. חקיקה ורגולציה: עבודה מול הכנסת והממשלה וייצוג העיריות במגוון נושאים – תכנון ובנייה, תחבורה, דיור, סביבה, נגישות, חינוך ועוד.

3. קידום והעצמת העירוניות: השנה הוחלט בפורום ה-15 לשים דגש מיוחד על פרויקטים שמטרתם לחזק את תפיסת העירוניות בעיריות פורום ה-15, וכן כל עיר נוספת שתבקש להצטרף לפרויקטים השונים בנושא זה, וביניהם:

Powered by Publicators