מפגשי ראשי הערים של פורום ה-15 עם שרי הממשלה

1. מפגש עם השר לביטחון פנים – 30 במרץ 2014

במפגש עם השר לביטחון פנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ, הוצגו כמה סוגיות: נוכחות מעטה מדי של שוטרים במרכזי הערים, כפי שמקובל בערים בעולם, בהתחשב בעלייה בנתוני עבריינות הרחוב והאירועים הפליליים החמורים שאירעו לאחרונה במרכזי הערים; הצורך בהעצמת סמכויות האכיפה של הפקחים העירוניים על-ידי מתן סמכות עיכוב לפקחים, וכן קביעת סנקציה ישירה כנגד אי הזדהות בפני פקח; וכן הרחבת סמכויות הפקחים העירוניים לאכיפת עבירות תעבורה עירוניות הקשורות באיכות החיים העירונית (רכיבת אופניים, אופניים חשמליים, נסיעה בלתי חוקית של קטנועים ואופנועים על מדרכות, נת"צים וכד').

לשמחתנו, ולראשונה מזה מספר שנים בהן פעלנו בנושא באופן אינטנסיבי מול המשטרה, משרד התחבורה והמשרד לביטחון פנים, הסכים השר לביטחון פנים לקדם חקיקה שתאפשר, ככלל, מתן סמכות עיכוב לפקחים העירוניים לגבי עבירות שנקבעו בחוקי העזר העירוניים, וכן לאפשר מתן סמכויות כאמור בנושא עבירות תעבורה עירוניות.

בעקבות החלטתו זו של השר הוקם צוות משותף למשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משטרת ישראל, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי למען קידום תיקון חקיקה כאמור.

לאחרונה הגיע הצוות המשותף לסיכום עקרונות ההסדר המשפטי בדבר הרחבת סמכויות הפקחים העירוניים (ראו הרחבה בעניין בפרק 'הרחבת סמכויות הפקחים העירוניים'). בעקבות הסיכום תחל המחלקה המשפטית במשרד לבט"פ בהכנה המשפטית ובכתיבת תיקוני החקיקה ההכרחיים. אנו תקווה שהשר החדש לבט"פ, שייכנס לתפקידו בהמשך השנה, יאמץ סיכום זה וימשיך לקדם את הנושא עד להשלמת החקיקה בכנסת.

 

2. מפגש עם שר החינוך ומנכ"לית משרד החינוך – 5 ביוני 2014

במפגש עם שר החינוך, ח"כ הרב שי פירון, ומנכ"לית משרדו, הגב' מיכל כהן, נדונו כמה סוגיות: תקציב דיפרנציאלי; סל חינוך אחיד; ביזור סמכויות ניהוליות בחינוך לעיריות עצמאיות; ותכנית "בתי הספר של החופש הגדול".

שר החינוך בישר כי הוא סבור שיש להגדיר סל חינוך אחיד שיגדיר את מחויבותה של מדינת ישראל לכל תלמיד באשר הוא במסגרת החינוך הממלכתי, זאת כבסיס וכתנאי לקיום תקצוב דיפרנציאלי. לפיכך, אמר כי יחדש את עבודת הצוות הבין-משרדי שתפקידו לגבש סל חינוך אחיד, וכן בישר כי כבר משנה"ל הקרובה ניתן יהיה לבצע דיפרנציאליות בסל השעות (בניגוד לסל השירותים) אך מבלי שהרשויות העצמאיות תיפגענה מכך, ואף מצבן ישתפר לאור השינויים הצפויים (תקן שעות הלימוד השבועי לא יפחת מהקיים בכל הארץ, קבלת תקציב למתן תוספת שעות לימוד שיחולק על פי מדד הטיפוח של בתי הספר וכד').

עוד אמר השר כי הוא מסכים להקמת צוות משותף למשרד החינוך, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי לבחינת ביזור סמכויות ניהוליות בתחום החינוך לערים העצמאיות.

ועדת החינוך של הכנסת קיימה דיון בנושא ב-19.11.14, שם אמר יו"ר הוועדה, ח"כ עמרם מצנע, כי הוועדה מסכימה עם ראשי הרשויות המאוזנות שאין לפגוע בהן, משום שקיצוץ בתקציבן עלול להביא אותן לחוסר איזון ואף לגירעון. מדובר בהישג שכן זו הפעם הראשונה בכנסת ה-19 שוועדת החינוך מכירה בקושי של הרשויות העצמאיות, ובצורך שלא להטיל עליהן את העמקת התקצוב הדיפרנציאלי.

 

 3. מפגש עם שר האוצר – 18 בספטמבר 2014

במפגש עם שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד, ונציגי משרדו, סקר שר האוצר את המצב הכלכלי של מדינת ישראל, בפרט לאחר מבצע "צוק איתן". עוד תיאר השר את עבודת קבינט הדיור ובפרט התייחס לחוק "מע"מ אפס" שלטענתו יביא להשפעה מידית על שוק הדיור בישראל ברגע שיאושר.

לאור העובדה ששר האוצר מוצא חשיבות גדולה בקשר הישיר בין משרד האוצר לבין הרשויות עצמאיות בישראל, הוא החליט על הקמת ערוץ תקשורת שוטף וקבוע בין הצוות המקצועי בלשכתו לבין פורום ה-15. בנוסף, התייחס השר לסוגיות שונות שהועלו על ידי ראשי הערים, כגון: הצורך ברפורמה ברשות מקרקעי ישראל; הקושי בעבודת הוועדות המחוזיות (תדירות מפגשים נמוכה, מחסור בתקנים וכד'); קידום רשויות תחבורה מטרופוליניות (השר הציע את עזרתו בפנייה לשר התחבורה), ועוד.

בעניין תקצוב מטלות החובה להנגשת תשתיות ושירות, שר האוצר הצהיר כי נושא זה חשוב לו במיוחד, וכי הוא לא רואה עין בעין עם השלטון המקומי.

Powered by Publicators