גיליון מספר 5 אפריל 2012

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח"
ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.


עדכון תמ"א 35

מנכ"ל משרד הפנים, בגיבוי שר הפנים, הסכים לעצור את המרוץ לעדכון תמ"א 35 וליצור שולחן עגול משותף לפורום ה-15, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומינהל התכנון. במסגרת דיוני השולחן העגול, פועלים הגורמים המקצועיים של פורום ה-15 ומש"מ ראש וראשון לכך שהממשלה תציע חבילת תמריצים תכנוניים מיוחדת למחוזות הצפון והדרום, ותוותר במקביל על חלק ניכר מתמריצי הגדלת היצע הדירות במרכז, זאת במטרה להעצים המטרופולינים הללו ולחזקם.

עדכון תמ"א 35 - בתקופה האחרונה פועל מינהל התכנון במשרד הפנים לעדכון תמ"א 35 במטרה להגדיל משמעותית את מצאי תכנון יחידות הדיור במחוז מרכז, וכמעט ללא מתן תמריצים תכנוניים משמעותיים למחוזות חיפה והצפון ובאר שבע. לפי בדיקה מקצועית שערך פורום ה-15 עם טובי המומחים בתחום התכנון (פרופ' ערן פייטלסון, המתכנן צביקה מינץ ומהנדסי ערים של פורום ה-15) הגענו אל המסקנה כי יוזמה זו תפגע קשות בתמ"א 35 ובעקרונות היסוד שלה, עליהם נלחמנו כזכור עובר לאישורה בשנת 2005, ובהם העיקרון של תכנון ארצי ופיתוח ארבעה מטרופולינים ראשיים (חיפה והצפון, תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע והדרום), העצמת הפריפריה הגיאוגרפית, שמירה על שטחים פתוחים לטובת אזורי נופש ותיור מטרופוליניים, בלימת תופעת הפרבור המפוזר ביישובים החקלאיים וכיוב'.

לאור האמור לעיל, קיימנו סדרת מפגשים ודיונים עם מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים, בינת שוורץ, עם חברי המועצה הארצית לתכנון ובניה, הופענו בפני חברי הולנת"ע וקיימנו סדרת פגישות עם מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית, יגאל צרפתי, ועם בכירים נוספים במשרד הפנים, משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה, על מנת לשכנעם בטענותינו.

לשמחתנו, מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה, בגיבוי שר הפנים גדעון סער, קיבל את טענותינו, והחליט לעצור את המרוץ לעדכון תמ"א 35, עד אשר ילובנו עמנו כל הסוגיות המקצועיות במסגרת שולחן עגול משותף (מינהל התכנון, פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות).

ואכן, בחודש יולי התחלנו בדיון המשותף, וכבר במהלך הדיון הראשון סוכם כי הכיוון העקרוני לכל עדכון עתידי של התמ"א יהיה ראש וראשון הכנת חבילת תמריצים תכנוניים לפיתוח וחיזוק מטרופולין חיפה והצפון ומטרופולין באר-שבע, לרבות התייחסות לסוגיות כגון התחדשות עירונית, פתרונות תחבורה ציבורית ותשתיות וכיוב', שיעוגנו בתמ"א הן כהוראות תכנוניות והן בפרק אמצעי המדיניות.

נושאים נוספים אשר עתידים להגיע לדיון בשולחן העגול: ישובים כפריים, שטחים פתוחים, קידום האוכלוסיה העירונית הערבית בישראל, התחדשות עירונית ועוד.

 

Powered by Publicators