גיליון מספר 5 אפריל 2012

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח"
ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.


שינויים במיני-רפורמה בחוק התכנון והבנייה

נציגי פורום ה-15 קיימו פגישות מרתוניות עם אנשי משרד הפנים והביאו לכך שנוסח הרפורמה שהובא לאישור הממשלה כולל שינויים בהתאם למרבית ההערות העקרוניות של פורום ה-15. הדיון המקצועי בין הצדדים יימשך לפני תחילת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

המיני-רפורמה בחוק התכנון והבניה – בחודש יוני הפיץ משרד הפנים את המיני-רפורמה בחוק התכנון והבניה. לאחר בדיקה מעמיקה שערך פורום ה-15 את הצעת הרפורמה, תוך הסתייעות במומחיותו בתחום של עו"ד עוזי סלמן, יו"ר איגוד היועצים המשפטיים בשלטון המקומי והיועץ המשפטי של עיריית ת"א-יפו, וכן של יועצים משפטיים נוספים, הגענו אל המסקנה כי הרפורמה כוללת בעיות וליקויים העשויים לפגוע ברשויות העירוניות בכלל, ובערים הגדולות בפרט (למשל, ביחס לסמכויות שצפויות לקבל ועדות תכנון ובניה מרחביות במועצות האזוריות, הליכי רישוי בעייתיים לערים הגדולות, וכן הליכי תכנון בעייתיים).

בתגובה לכך, פעלנו לגיבוש מסמך הערות ארוך ומפורט בנוגע להצעת הרפורמה, ולהגשתו לכל הנוגעים בדבר, לרבות שר הפנים, מנכ"ל משרדו, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים וגורמים נוספים.

כמו כן, קיימנו סדרת מפגשים מרתונית, לרבות בסוף השבוע שלפני הבאת הצעת החוק לאישור הממשלה, כדי לשכנע את כל הנוגעים בטענותינו.

לשמחתנו, שר הפנים, מר גדעון סער, מנכ"ל משרדו, מר יגאל צרפתי, וראש מטה השר, מר עופר דרי, סייעו לנו רבות בליבון המחלוקת המקצועית מול הגורמים הרלבנטיים במשרדם, והביאו לכך שהנוסח הסופי שהוגש לאישור הממשלה היה מתואם ומוסכם עמנו. כמו כן, סוכם כי לגבי הנושאים הטכניים הנוספים שנותרו במחלוקת יתקיים דיון מקצועי במטרה להגיע לנוסח מוסכם עוד בטרם תחילת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת.

לאור האמור לעיל, הודענו על תמיכתנו בהצעת הרפורמה וזו אושרה ב-21.7.2013 במליאת הממשלה ובוועדת השרים לענייני חקיקה, ולאחר מכן ב- 31.7.2013 בקריאה ראשונה בכנסת. אנו כמובן נמשיך לעקוב אחר קידום הרפורמה גם בשלבי החקיקה הבאים בכנסת.

 

Powered by Publicators