גיליון מספר 5 אפריל 2012

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח"
ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.


הצעת חוק עיריות איתנות תובא לקריאה שנייה ושלישית במושב החורף הקרוב

בהמשך לפגישת פורום ה-15 עם שר הפנים גדעון סער ובסיועו של יו"ר הקואליציה ח"כ יריב לוין, הוחל דין רציפות על הצעת חוק עיריות איתנות. במושב החורף תובא ההצעה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לקראת אישורה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

חוק עיריות איתנות – הצעת חוק עיריות איתנות [הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 128) (עיריות איתנות), התשע"ב-2012], אשר יזמו חה"כ יריב לוין וחה"כ לשעבר זאב בילסקי, אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-18. עקב הקדמת הבחירות לכנסת ה-19 לא הושלם הליך החקיקה, ועל כן פעלנו לקדם הליך של החלת דין רציפות על הצעת החוק.

כפי שהובטח לנו על ידי שר הפנים, מר גדעון סער, במפגש הראשון שלו בכובעו כשר פנים עם מליאת פורום ה-15, ביום 25.4.13, הצעת החוק הובאה לממשלה לצורך אישור החלת דין הרציפות. לאחר שאושרה בממשלה, הועברה לאישור הכנסת, ובסיועו הרב של חה"כ יריב לוין אושרה החלת דין הרציפות, הן במסגרת דיון מקדים בוועדת הפנים, והן במליאת הכנסת ברוב של 42 כנגד 7 ח"כ.

במושב החורף תובא הצעת החוק להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנו נמשיך לקדם את הנושא בוועדה על מנת שהצעת החוק תאושר בקריאה שנייה ושלישית כבר במושב החורף (כפי שסוכם עם משרד האוצר ומשרד הפנים במסגרת ההסכם שנחתם במהלך המו"מ על פרק השלטון המקומי בחוק ההסדרים).

 

Powered by Publicators