OP
המרכז לחקר חדשנות, שהם
 שהם
הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר שיר אתגר
המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
Always on my mind:
האם מולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים משפיע על אינטימיות זוגית?
יום רביעי,כ"ו בחשוון תשע"ח, 15 בנובמבר 2017, בשעה 13:00, אולם קנבר, בניין הכיכר, קומה 1
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
ResizedSmartphonePhoto
תקציר
לביצוע מספר פעולות במקביל, מולטיטאסקינג, ישנן השפעות קשביות ורגשיות על המבצעים. וככל שהשימוש בסמארטפונים גובר, כך מולטיטאסקינג הופך לתופעה יותר ויותר נפוצה, והשפעותיו מתחזקות. בהרצאה זו, יוצג חלק ממחקר העוסק בהשפעות של מולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים על חיי היום יום שלנו. נתמקד בשאלה האם מולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים משפיע על מידת האינטימיות הזוגית במערכות יחסים רומנטיות?
התשובה תתבסס על ממצאים מסדרת מחקרים, באמצעותם נבחן האם קיים קשר בין תכיפות המולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים למידת האינטימיות במערכת היחסים. ובנוסף, האם למולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים ישנה השפעה ייחודית על אינטימיות רומנטית, בהשוואה לסוגים אחרים של מולטיטאסקינג. נדון ביתרונות ובחסרונות של מולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים ובהסברים אפשריים לממצאים. לבסוף, נבחן את השלכות המחקר לתחומים שונים, ביניהם חוויות הלמידה ויחסי תלמיד/ה- מורה בעידן הדיגיטלי.  
על המרצה
ד"ר שיר אתגר היא עמיתת המחקר של המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה. היא קיבלה את הדוקטורט שלה בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב בשנת 2015. מחקריה עוסקים באופן שבו שימוש בטכנולוגיות שונות משפיע על תהליכי קבלת החלטות, על תפיסה סובייקטיבית של חוויות ואירועים, ועל האינטרקציות האישיות שלנו. ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן


אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת innovation@openu.ac.il
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.


Powered by Publicators

Powered by Publicators