logo_1_0
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
עטיפת הספר מסע בין האישי להיסטורי

ערב עיון
לכבוד צאתו לאור של הספר


מסע בין
האישי וההיסטורי

מאת עידית גיל

בהוצאת כרמל


יום ראשון,
ב בחשון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017


קריית האוניברסיטה הפתוחה 
ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון;
החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
16:15  התכנסות וכיבוד קל
         
16:30 ברכות
פרופ' גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
   
16:40 מושב ראשון: חקר השואה
יו"ר: ד"ר דפנה הירש, ראשת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
      
פרופ' דליה עופר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
המשפחה היהודית בגטאות: דילמות בחיי היום-יום
    
ד"ר עמוס גולדברג, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
גטו ורשה כמרחב אורבני
  
17:40 הפסקה
   
18:00 מושב שני: ביוגרפיות – בין האישי וההיסטורי
יו"ר: ד"ר בלה גוטרמן, יד ושם
   
  פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
מאוטוביוגרפיה לביוגרפיה: דור לדור יביע אומר
  
ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
חדירה לתחום ההיסטוריון: על ביוגרפיות פרי עטם של סופרים ומדינאים
   
מילות סיום
ד"ר עידית גיל, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
  
סיום משוער בשעה 19:15
  
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או
 לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.